دیدگاه گاردین دربارۀ حکم ممنوعیت روسری

هیچ‌وقت تا به امروز زنان مسلمان تا این اندازه از حقّ پوشاندن سر و صورت خود در اماکن عمومی و در محلّ کار محروم نشده و زیر ذرّه‌بین نرفته بودند.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، حق پوشاندن سر حقّی است که متأسفانه از دیرباز در بعضی از کشورهای اروپایی مورد ستیز و مخالفت قرار گرفته است؛ یعنی در کشورهایی مثل فرانسه و بلژیک که دستخوش شکافی جدّی بین دین و دولت هستند ولیکن ظهور پوپولیسم در اروپا باعث سرایت این ممنوعیت‌ها به کشورهای دیگر اروپایی شد و هلند، اتریش و آلمان نیز به این جرگه پیوستند.
 
در همین راستا، در روز سه‌شنبه دیوان دادگستری اروپا حکمی صادر کرد که به موجب آن کارفرمایان می‌توانند کارکنان خود را از استفادۀ نمادهای مذهبی، از جمله پوشیدن روسری منع سازند. حکم جدید به گونه‌ای است که باعث می‌شود قوانین اتحادیۀ اروپا در فضاهای گوناگون فرهنگی به نحو متفاوتی تفسیر شود. اما ممکن است بعضی کشورها قوانینی اتّخاذ کنند که به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید.

بعضی احزاب راستی از این حکم استقبال کرده‌اند و آن را یک پیروزی تلقّی می‌کنند، اما گروه‌های مذهبی و حقوق بشر آن را ناقض آزادی‌های مذهبیِ مردم می‌دانند و محکوم ساخته‌اند.

یکی از پیامدهای منفی این حکم می‌تواند آن باشد که کارفرمایان بخواهند به استناد آن، پیروان بعضی از ادیان را از جرگۀ کارمندان خود حذف کنند. به‌زودی معلوم خواهد شد که آیا چنین سوءاستفاده‌هایی صورت خواهد گرفت یا خیر.

کاملاً به دور از انصاف است که یک کارمند بانک به خاطر سر کردن کلاه عمامه‌ای یا روسری اخراج شود، چراکه این کار هیچ تأثیری سوء بر راندمان کار آنها ندارد، بلکه برعکس در جاهایی مثل اماکن پزشکی موجب بهداشتی‌تر عمل کردنِ فرد می‌شود.

حکمی که در روز سه‌شنبه صادر شد، بخش اعظم تصمیم‌گیری را به دادگاه‌های ملّی موکول کرد. یعنی هر کشوری می‌تواند به اقتضای شرایط فرهنگی و قانون اساسی خود تصمیم‌گیری کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.