تا سال ۲۰۷۰ اسلام به بزر‌گ‌ترین دین جهان تبدیل خواهد شد

اسلام تنها دین در جهان است که سرعت رشد آن بیش از سرعت رشد جمعیت جهانی است. نتایج تحقیقات صورت‌گرفته توسط مؤسسۀ پژوهشی پیو گویای آن است که تا سال 2070، دین اسلام بزرگ‌ترین دین جهان خواهد بود.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از تلگراف، مؤسسۀ پیو واقع در ایالات متّحدۀ آمریکا تغییرات جمعیت‌شناختی در میان ادیان بزرگ جهان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که بین سال‌های 2010 تا 2050، جمعیت مسلمانان جهان 73% افزایش خواهد داشت. مسیحیت نیز با سرعت رشد 35% در مرتبۀ دوم قرار دارد. در این بازه جمعیت جهان 37% افزایش خواهد داشت. اگر این سرعت رشد پس از سال 2050 نیز ادامه پیدا کند، تا سال 2070، تعداد مسلمانان از تعداد مسیحیان بیشتر خواهد شد. همچنین (تا سال 2070) مسلمانان 10% جمعیت اروپا را تشکیل خواهند داد.
 

در سال 2010 تعداد مسلمانان جهان 1/6 میلیارد و تعداد مسیحیان 2/71 میلیارد نفر بود. اما تا سال 2050 تعداد مسلمانان 2/76 میلیارد و تعداد مسیحیان 2/92 میلیارد نفر خواهد شد و اگر این سیر رشد پس از آن نیز ادامه پیدا کند، تعداد پیروان دین اسلام نسبت به مسیحیان بیشتر خواهد شد.

تعداد ملحدین، لاادریون و بی‌دین‌ها از 16/4% جمعیت جهان به 13/2% در سال 2050 کاهش خواهد یافت، البته اروپا و آمریکای شمالی از این قاعده مستثناء هستند و الحاد در آنها افزایش خواهد داشت.

این تغییرات تاحدودی به خاطر نرخ متفاوت زاد و ولد در میان پیروان ادیان مختلف است. مسلمانان دارای بالاترین نرخ زاد و ولد هستند (هر زن 3/1 فرزند) و پس از آنها مسیحیان (هر زن 2/7 فرزند) در رتبۀ دوم قرار دارند.

علاوه بر این، پیروان دین اسلام در مقایسه با پیروان دیگر ادیان جوان‌تر هستند؛ این بدان معنا است که این افراد همچنان در سنّ فرزندآوری هستند. 34% مسلمانان زیر 15 سال هستند و این رقم کمتر از میانگین جهانی (27%) است.

یکی از دلایل افت رشد مسیحیان آن است که تعداد کسانی که به این دین پشت می‌کنند و رو به الحاد می‌آورند یا به ادیان دیگر می‌گروند افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که حدود 40 میلیون نفر به مسیحیت بگروند و 106 میلیون نفر این دین را کنار بگذارند.

در گزارش مؤسسۀ پیو همچنین به نتایج تحقیقاتی دربارۀ نگرش اروپایی‌ها نسبت به مسلمانان اشاره شده است. اکثریت مردم مجارستان، ایتالیا، لهستان و یونان نظر نامساعدی نسبت به مسلمانان دارند، حال آن که در فرانسه، آلمان، بریتانیا و در شمال و غرب اروپا مردم نظر مساعدتری نسبت به مسلمانان دارند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.