پاپ فرانسیس و کوچک‌شماری انگیزه‌های سقط‌جنین

پاپ فرانسیس موفّق شده است جوّی تازه بر کلیسا حاکم سازد و از سختگیری‌های این نهاد دینی بکاهد، اما کارول کوروویلا در واشنگتن پست نوشته است: وقتی پای موضوعات مرتبط با زنان به میان می‌آید، گویا همچنان نقطۀ کوری وجود دارد که او نمی‌تواند آن را ببیند! او هنوز نتوانسته نگرش کلیسا را تغییر دهد تا دیگر سقط‌جنین را یک گناه کبیره تلقّی نکند.

به گزارش دین‌آنلاین کارول کوروویلا در واشنگتن پست در انتقاد به مواضع پاپ فرانسیس درباب موضوعات مربوط به زنان، نوشته است: پاپ فرانسیس موفّق شده است جوّی تازه بر کلیسا حاکم سازد و از سختگیری‌های این نهاد دینی بکاهد، اما وقتی پای موضوعات مرتبط با زنان به میان می‌آید، گویا همچنان نقطۀ کوری وجود دارد که او نمی‌تواند آن را ببیند! او هنوز نتوانسته نگرش کلیسا را تغییر دهد تا دیگر سقط‌جنین را یک گناه کبیره تلقّی نکند.
 

وی در روز چهارشنبه در موعظۀ جامع خود، دربارۀ پرستش بت‌هایی مثل بت زیبایی، ثروت و قدرت به مردم هشدار داد. بعضی از سخنان او گویای آن بود که تا چه میزان از واقعیات زندگی زنان فاصله دارد.

فرانسیس می‌گفت در گذشته با زنی مواجه شده که صرفاً به خاطر حفظ تناسب‌اندامِ خود دست به سقط‌جنین زده بود.

اگر پاپ فرانسیس فقط همین داستان‌ها را دربارۀ انگیزۀ سقط‌جنین در خانم‌ها شنیده‌ است، می‌توان گفت که وی به اندازۀ کافی پای حرف زنانی که سقط‌جنین داشته‌اند ننشسته است.

زنان برای سقط‌جنین چندین دلیل دارند؛ برای مثال عدم استطاعت مالی، وجود خطراتی که جان جنین را تهدید می‌کند یا این که هنوز آمادگی مادر شدن را ندارند. برای این زنان تصمیم سقط‌جنین به‌هیچ‌وجه یک تصمیم کم‌اهمیت و به قول فرانسیس، آسان یا سبکسرانه نیست.

خانم تسا مالهارت (Tessa Maulhardt) یکی از اعضای ارشدِ گروه «کاتولیک‌های موافق سقط‌جنین» (Catholics for Choice) می‌گوید پاپ و دیگرانی که در واتیکان هستند از تجربیات زندگی زنان بی‌اطّلاعند. "می‌دانیم که پاپ هیچ‌گاه نسبت به مسائل زندگی زنان اشراف نداشته است.  پاپ و هم‌نوعانش بیشتر زندگی خود را در تجّرد گذرانده‌اند و از واقعیات زندگی زنان بی‌اطّلاعند."

واقعیت این است که زنان کاتولیک در سراسر جهان دست به سقط‌جنین می‌زنند و نیمی از کاتولیک‌های آمریکا معتقدند که سقط‌جنین باید در تمام یا بیشتر موارد جواز پیدا کند.
ممنوعیت سقط‌جنین و گناه کبیره تلقّی کردنِ آن پیامدهای ناخوشایندی برای زنان کاتولیک دارد. این موضوع باعث می‌شود دسترسی به روش‌های ایمن و قانونیِ سقط‌جنین برای زنان دشوار شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.