مروری بر تصویر مسلمانان در ایالات متّحدۀ آمریکا

اقدامات تروریستی باعث شده که گفت‌وگوها دربارۀ مسلمانان امریکا و مسئلۀ افراطی‌گری رونق دوباره پیدا کند.

به گزارش دین‌آنلاین، درچندین سال گذشته، گالوپ بر روی تصویر اسلام و مسلمانان در جامعۀ امریکا مطالعاتی انجام داده و علاوه بر این، جامعۀ مسلمانان امریکا را با دیگر گروه‌های مذهبی در این کشور مقایسه کرده است.

تروریسم
پس از حملۀ تروریستی سن برناردینو، دوباره بحث‌های قدیمی دربارۀ مسئولیت مسلمانان مبنی بر محکوم‌سازی عملیات تروریستی مطرح شده است. گروه‌های مذهبی امریکا در طول تاریخ بر سر این که آیا مسلمانان بیشتر از گروه‌های مذهبی دیگر موظّفند علیه تروریسم داد سخن دهند اختلاف‌نظر داشته‌اند، چراکه خود مسلمان‌ها نیز بر سر این موضوع دچار چنددستگی هستند. از دیدگاه مسلمانان امریکا، حملات تروریستیِ فردی یا گروهی به غیرنظامیان امری ناپذیرفتنی است و هیچ‌ توجیهی برای آن وجود ندارد.

تعصّب
نتایج نظرسنجی‌های پیشین گالوپ نشان داده است که از هر ده امریکایی چهار نفر (43درصد) نسبت به مسلمانان نوعی تعصّب و تبعیض قائل‌اند. تعصّب امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان، از تعصّبی که نسبت به گروه‌های مذهبی دیگر دارند بیشتر است. علاوه بر این، تقریباً نصف یا نصف بیشتر تمام پاسخ‌دهندگان از گروه‌های مختلف مذهبی با این گزاره موافقند که اکثر امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان این کشور احساس تعصّب دارند. همچنین مسلمانان بیشتر از گروه‌های مذهبی دیگر مورد تبعیض نژادی یا مذهبی واقع شده‌اند.

سرسپردگی نسبت به ایالات متّحده
بحث دربارۀ سرسپردگی مسلمانان امریکا و نقش آنها در مبارزه با افراطی‌گری می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی موجود نسبت به مسلمانان این کشور را توجیه کند، با این حال تقریباً نصف یا نصف بیشتر تمام گروه‌های مذهبی امریکا اذعان دارند که مسلمانان به نحو قابل‌توجهی مورد تعصّب و تبعیض واقع هستند و اکثریت گروه‌ها معتقدند که مسلمانان امریکا نسبت به این کشور وفادار و متعهّد هستند.

دین
تحقیقات مؤسسۀ گالوپ نشان داده است که هویت مسلمانان امریکا به طور یکسان از هویت دینی و ملّی آنها تشکیل شده است.

القاعده
اکثریت گروه‌های مذهبی امریکا با این گزاره مخالفند که مسلمانان این کشور با القاعده هم‌سو و هم‌فکر هستند. به جز خود مسلمان‌ها (92درصد)، امریکایی‌های بی‌دین (75درصد) و یهودیان (70درصد) نیز با این گزاره مخالفند.

اعتماد به نهادهای امریکایی
جالب است که امریکایی‌هایی که معتقدند مسلمانان امریکا نسبت به این کشور سرسپرده و وفادار هستند، بیشتر از دیگران به یک سری از نهادهای برجستۀ ایالات متّحده اعتماد دارند؛ نهادهایی مثل نظام قضایی (63درصد در مقایسه با 41درصد)، صداقت در انتخابات (49درصد در مقایسه با 27درصد)، رسانه‌ها (29درصد در مقایسه با 14درصد)، دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) (73درصد در مقایسه با 61درصد) و پلیس (82درصد در مقایسه با 75درصد).
این بی‌اعتمادیِ آشکار نسبت به نهادهای ملّی از جانب کسانی که معتقدند مسلمانان امریکا نسبت به این کشور بی‌تعهّد هستند، زمانی جالب‌تر می‌شود که به گفتمان سیاسی موجود توجّه می‌کنیم. در حقیقت، بی‌کفایتی دولت یکی از موضوعات اصلی کمپین‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مثل ترامپ بوده است که تعهّد مسلمانان نسبت به کشور و میهن‌پرستی آنها را زیر سؤال برده‌اند. این حرف که مسلمانان باید روی دین خود پا بگذارند تا بتوانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند یا این که در پروسۀ پذیرش مهاجرین، باید با سوءظن و بدگمانی با مسلمانان برخورد کرد، عمدتاً از جانب کمپین‌هایی عنوان شده است که موضوع اصلی کار آنها تمرکز بر بی‌اعتمادی نسبت به دولت و بی‌کفایت دانستن دولت بوده است. این سخنِ ترامپ که باید ورود مسلمانان به امریکا را ممنوع ساخت، بر پایۀ این استدلال شکل گرفته که دولت فاقد پروسۀ جامع و امنیت‌محوری برای پذیرش مهاجرین بوده است.

رئیس‌جمهور شدن مسلمانان
جالب است بدانیم که 60درصد مردم امریکا حاضرند به یک رئیس‌جمهور مسلمان باکفایت رأی دهند. تعداد افرادی که حاضرند به یک رئیس‌جمهور ملحد رأی دهند 58درصد، به رئیس‌جمهور کاتولیک 93درصد، به رئیس‌جمهور یهودی 91درصد، به رئیس‌جمهور مورمون 81درصد و به رئیس‌جمهور مسیحی انجیلی 73درصد است.

گوناگونی مسلمانان در امریکا
بررسی تفصیلی شرح‌حال 943 مسلمانی که در تحقیقات مؤسسۀ گالوپ مورد مصاحبه قرار گرفتند، نشان می‌دهد که مسلمانان امریکا‌ جوان‌ترین گروه مذهبی امریکا و دارای بیشترین تنوّع نژادی هستند. 42درصد مسلمانان بین 18 تا 29 سال دارند، حال آن که شمار پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در این بازۀ سنّی 17درصد است. تنها 4درصد مسلمانان بالای 65 سال سن دارند، در حالی که 24درصد پروتستان‌ها و 20درصد کاتولیک‌ها بالای 65 ساله هستند. مسلمانان تنها گروه مذهبی‌‌اند که دارای یک اکثریت نژادی یا قومی نیستند. 36درصد سیاه‌پوستانِ غیر بومیِ امریکای لاتین، 27درصد سفیدپوستان غیر بومی امریکای لاتین، 21درصد آسیایی و 8درصد نیز بومیان امریکای لاتین هستند.

سنجش سطح زندگی مسلمانان
نتایج سنجش سطح زندگی مسلمانان امریکا تفاوت چندانی را با دیگر گروه‌های مذهبی این کشور نشان نمی‌دهد. داده‌های حاصل از پژوهش مؤسسۀ گالوپ در سال 2015 نشان می‌دهد که 56درصد مسلمانان در رفاه و 4درصد در محرومیت زندگی می‌کنند. این رقم تقریباً به ارقام گروه‌های مذهبی دیگر نزدیک است، به استثنای یهودیان که دارای بالاترین سطح رفاه هستند و 64درصد آنها در رفاه و 2درصد در محرومیت به سر می‌برند. به طور کلّی 55درصد مردم امریکا در رفاه و 4درصد در محرومیت زندگی می‌کنند.

تمایلات سیاسی مسلمانان
تمایلات سیاسی مسلمانان نیز جالب توجّه است. درصد مسلمانانی که خود را دمکرات می‌دانند یا به این حزب مایل هستند در بین گروه‌های مذهبی بالاتر از همه است. در رتبۀ بعد از مسلمانان، 60درصد یهودیان امریکا دمکرات یا مایل به حزب دمکرات هستند. این رقم در بین مورمون‌ها 17درصد، در بین کاتولیک‌ها 43درصد و در بین پروتستان‌ها 39درصد است. از سوی دیگر، مسلمانان امریکا در بین گروه‌های مذهبی دارای کمترین درصد (16درصد) افرادی هستند که خود را جمهوری‌خواه می‌دانند یا به این حزب تمایل دارند. این رقم در بین یهودیان 31درصد، در بین مورمون‌ها 72درصد، در بین کاتولیک‌ها 41درصد و در بین پروتستان ها 48درصد است.

تدیّن
براساس گزارش‌های افراد مبنی بر میزان حضورشان در مراسم‌های مذهبی (42درصد دست‌کم هر هفته) و اهمیتی که دین برای آنها دارد (79درصد)، میزان تدّین مسلمانان با سطح تدیّن پروتستان‌ها (به ترتیب 41درصد و 81درصد) برابری می‌کند. در بین گروه‌های مذهبی مورمون‌ها از بالاترین سطح تدیّن (به ترتیب 87درصد و 66درصد) برخوردار هستند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.