ده‌سالگی دین‌آنلاین و ده سال سیر تکاملی

سیدمحمدعلی ایازی، استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه و دانشگاه، در یادداشتی که به مناسبت ده‌سالگی تأسیس دین‌آنلاین به قلم آورده با اشاره به سیر تکاملی دین‌آنلاین، فعالیت این رسانه را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی را برای توسعه این پایگاه مطرح کرده است.

دین‌آنلاین در این ده سال سیر تکامل را طی کرده و به بسیاری از چالش‌های انسان معاصر پرداخته است. کافی است فهرستی موضوعی از این مباحث منتشر شود و لذا در این جهت نمره قابل توجهی دارد.

 اما تنوع دیدگاه‌ها و استفاده از نظرات متفاوت نواندیشان بایسته است. امروز مسئله دین‌گریزی از چالش‌های جامعه ایران بلکه جوامع مسلمان است. لازم است تحقیقات فراوان میدانی موجود تحلیل شود و راه‌کار نواندیشان ارزیابی گردد.

بدون شک محدودیت اجتماعی در استفاده از دگراندیشان و نقد نظریات از محدودیت‌های این حرکت است. از این گذشته اهتمام به نقد و بررسی نیز از محدودیت‌های دیگر است.

از ویژگی‌های دین‌آنلاین اهتمام به تنوع مباحث بوده است. این واقعیت را با خوشحالی نمی‌توان نادیده گرفت که حوزه معرفت دینی و دین پژوهشی گسترش یافته است. امروز این عرصه‌ها فراوان گردیده که هرگز در گذشته سابقه نداشته است و دین‌آنلاین آینه‌وار آن را بازتاب داده و به غنای آن کمک کرده است.

به نظر من یکی از کارهای بعدی تحلیل این گسترش و تنوع و مقایسه آن با مباحث دینی گذشته است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.