قرائت‌های مختلف از دین و دین‌آنلاین

سیدمحمدعلی ابطحی: دین آنلاین سایت مهمی است که ده‌ساله شد. این سایت، متفاوت است واقعاً از آنهاست که نیاز به بودنش هست. این سایت فضا را باز کرده است که قرائتهای مختلف از دین بتوانند نظراتشان را مطرح کنند.

نمی‌توان در دنیای فعلی که به طور عموم دین‌گریزی سکه رایج است، از دین حرف نزد؛ زیرا صرف اینکه دین‌های متعدد وگرایش‌های مختلف معنوی در سطح جهان مطرح است یا اینکه قرائت‌های کریه متحجرانه به نام دین اصیل رواج دارد، این مفهوم را تقویت می‌کند که دین اصیل همچنان گوهر گرانبهایی است که برای آن روایت‌های بدلی ساخته می‌شود. گوهر گرانبها ظرفیت آن را دارد که برای آن بدلیجات بسازند.

در ایران و با گسترش حکومت اسلامی ودر قدرت بودن متدینان و روحانیان، سخن از قرائت ناب اهمیت بیشتری دارد.

رهبران و سخنگویان دینی در اینجا از تریبون‌های پرمخاطب برخوردارند. معمولاً بر اساس سنت حکومت‌های دینی عمدتاً رسانه‌های دینی رسمی باید از اندیشه‌های دینی‌ای حمایت و ترویح کنند که مورد نیاز حکومت است و این الزاماً نمی‌تواند با دین اصیل همخوانی داشته باشد.

نقل خرافات و یا خواب‌های عجیب و غریب و روایات سست از آفت‌هایی است که گریبان جامعه دینی را گرفته است و روز به روز بر تعداد این مراکز و این نظرات اضافه می‌شود.

وجود فضای مجازی باعث شده تا این حرف‌ها در حوزه مخاطبانِ خاص نماند و در جامعه در سطح ملی و احیاناً جهانی منتشر شود که عمدتاً باعث وهن دیانت و اسلام و تشیع شده است.

در این فضا سایت دین آنلاین به سهم خودش می‌تواند به دین مترقی و قابل فهم برای جامعه تلاش کند و می‌کند و به این دلیل نوشتم وجودش ضروری است.

از سوی دیگر متدینان سکولار که پایبند به دین هستند و پایبندی قوی‌ای هم دارند در جامعه رو به افزایش است. دین آن‌ها عمدتاً سنتی است. پایبند به سنت‌های دیرین که در بسیاری از موارد. به ظاهرگرایی رو آورده است.

بدنه اصلی مرجعیت و متدینان را اینها تشکیل می‌دهند. خیلی از آنان معتقدند که حکومت دینی باعث شده تا دین مهجور ومغضوب شود. راه حلی که دارند اینکه مراسم ومظاهر وآیین های دینی را گسترده برگزار کنند و به شدت مراقبت کنند که سیاست در آن مراسم ورود نکند و تلاش دارند این را با حذف نمادهای دینی حکومتی و یا اضافه کردن شعارها و سخنان غیر مطلوب برای حکومت بروز دهند.

راهپیمایی‌هایی که از سوی مراجع و وابستگان به آنها در یکی دو مناسبت مذهبی برگزار می‌شود و درآن تصاویری که از انقلاب، رهبر، شهدای نامدار، وجود ندارد و خواص می‌دانند که در این مراسم نباید حتی برای رهبری دعا کرد و اسم آورد،

همه ظهور اسلام سکولار در جامعه است.

دین آنلاین برای خودش در این فضای متفاوت که ذکرش رفت رسالت دقیق. ظریف و پر معنایی تعریف کرده است. دین آنلاین بر دین سنتی و سکولار نشوریده. اما مرز دین پیراسته شده از خرافات سنت و سکولاریسم و حکومتی را رسالت خود می‌داند.

کاش قدر شناخته شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.