کتاب «مهدویت و آینده‌پژوهی» به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «مهدویت و آینده‌پژوهی(مجموعه مقالات)» به کوشش رحیم کارگر در 351 صفحه روانه بازار نشر شد.

چاپ دوم کتاب «مهدویت و آینده پژوهی (مجموعه مقالات)» به کوشش رحیم کارگر است که در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۵۱ صفحه به چاپ رسید.

آینده پژوهی مطالعه نظام مند آینده های ممکن، محتمل و مرجّح و بررسی دیدگاه ها، جهان بینی ها و اصول بنیادین آینده است که می تواند در خدمت ترویج و تبیین معارف دینی به خصوص اندیشه سترگ مهدویت قرار گیرد؛ «مهدویت» نیز که چراغ راه آینده است، می تواند در بسط و تعمیق آینده پژوهی دینی نقشی بسزا ایفا کند.

اثر حاضر مجموعه مقالاتی درباره «مهدویت و آینده پژوهی» به قلم صاحب نظران، پژوهشگران و آینده پژوهان است و مقالاتی که در این مجموعه گرد آمده، پیش درآمدی بر شکل گیری آینده پژوهی دینی و فراهم ساختن بسترها و ابزار مناسبت در حوزه آینده نگری است.

این مجموعه شامل مقالات زیر از استادان با پژوهشگران عرصه آینده پژوهی و مهدویت پژوهی است:

۱. مقاله «بررسی نسبت مهدویت پژوهی و آینده پژوهی» نوشته غلامرضا بهروزی لک به بررسی پیوندها، اشتراک ها، و تفاوت های مهدویت پژوهی و آینده پژوهی می پردازد.

۲. مقاله دوم با عنوان «مهدویت محور آینده پژوهی دینی» نوشته محمدرحیم عیوضی است. نویسنده در تبیین معرفت شناختی نسبت بین مهدویت و آینده پژوهی دینی، به این مسئله می پردازد که آینده پژوهی دینی با معرفی مجموعه ای از چشم اندازها و تصمی گیری ها درباره آینده، فردایی بهتر را سامان می دهد و راه های ممکن برای رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه دینی و مهدوی را ترسیم می کند.

۳. مقاله «مؤلفه های آینده پژوهی در آموزه انتظار» نوشته عقیل ملکی فر به این پرسش پاسخ می گوید که آینده پژوهی قدسی از چه مؤلفه هایی ساخته می شود. به نظر نویسنده، آینده پژوهی قدسی روایتی نوپدید از آینده پژوهی است که با آموزه انتظار قرابت دارد.

۴. مقاله «آینده پژوهی موعودگرا و تصویرپردازی از جامعه آرمانی» نوشته علی اصغر پورعزت است که ضمن بررسی خاستگاه، جلوه ها و جهت گیری های تصویری پردازی آرمان شهری، آرمان شهر موعود اسلامی را جزو آرمان شهرهایی می داند که واقعیت و حقیقت را به زیبایی انطباق پذیر می داند.

۵. نگارنده در مقاله «آینده پژوهی و مهدویت از چشم انداز قرآنی» به بحث آینده و اهمیت شناخت هر چه بیشتر آینده می پردازد و بر این نکته تأکید می ورزد که آینده، همواره مورد توجه ادیان، مکاتب و گروه های مختلفی از مردم بوده و افکار و اندیشه ها، به شناخت آن و مطالعه و بحث درباره آن معطوف بوده است.

۶. مقاله «نسبت مهدویت و آینده پژوهی در متون روایی» نوشته سعید قربانی است که با توجه به روایات شیعی، آینده پژوهی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
۷. مقاله «کاربرد روش های آینده پژوهی در مهدویت» نوشته سعید خزایی با بررسی رهیافت های تازه در حوزه مطالعات آینده، همگرایی میان نگاه دینی (توحیدی)، به ویژه آموزه های مهدوی و نواهای تازه در این عرصه را بررسی می کند و از راه تبیین این دو عرصه، نقش هم کوشان آنها را مطالعه می کند.

۸. مقاله «کاربرد روش هیا چشم انداز در مهدویت پژوهی» نوشته محمود علیپور گرجی است که چشم انداز را به مثابه یک روش آینده پژوهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و می کوشد به الگویی از چشم انداز دست یابد که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب مهدوی را دارا باشد.

۹. مقاله «مهدویت روند هویت یابی مهدوی در عصر جهانی شدن» نوشته حسین گودرزی به تبیین دو مقوله مهدویت در تفکر اسلامی مبتنی بر قرائت مذهب شیعه و هویت یابی جهانی می پردازد و می کوشد باورهای مربوط به مهدویت را با پدیده هویت جهانی پیوند دهد.
منبع: شفقنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.