اولین شماره فصلنامه «پژوهشهای فلسفه سیاسی اسلامی» منتشر شد

اولین شماره فصلنامه «پژوهشهای فلسفه سیاسی اسلامی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدجواد میرخلیلی و سردبیری علی شیرخانی و با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر شد.

به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا، فیلسوف بزرگ اسلامی، اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی پژوهشهای فلسفه سیاسی اسلامی منتشر شد.

از جمله اهداف این نشریه می توان به تبیین و ارائه فلسفه سیاسی اندیشمندان مسلمان، تمهید و زمینه سازی برای تحقق آرمانهای فلسفه سیاسی اسلامی، تاکید بر توان مند سازی فلسفه سیاسی اسلامی، مطالعات مقایسه ای فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی غرب، تبیین مباحث فلسفه علم سیاست اسلامی، تبیین مناسبات فلسفه اسلامی و انقلاب اسلامی، تبیین و نظریه پردازی، از منظر فلسفه سیاسی، درباره دولت اشاره کرد.

این نشریه که در حوزه تخصصی فلسفه سیاسی اسلامی منتشر می شود، اولین نشریه ای است که در کشور به صورت تخصصی به بحث فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد.

فصلنامه پژوهشهای فلسفه سیاسی اسلامی، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدجواد میرخلیلی و سردبیری علی شیرخانی و با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر می شود.

در اولین شماره این نشریه مقالات با عناوین ذیل منتشر شده است:
امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده‌های وحیانی
احمدرضا یزدانی‌مقدم:
نقد و بررسی روش‏شناسی نظام-دولت و ارائه مدل تحلیل بومی- دینی
درآمدی بر بنیادهای فلسفه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)
مسأله صلح در آرای امام سید موسی صدر
ظرفیت‌های عقل عملی در گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب

این فصلنامه، اقدام به اخذ مجوز علمی – پژوهشی کرده است و در صورت موافقت، دو شماره قبلی هم علمی پژوهشی محسویب خواهد شد.

اساتید و محققان برای ارسال مقالات خود در زمینه فلسفه سیاسی اسلامی می توانند به سامانه این نشریه به آدرس http://ippr.psas.ir/ مراجعه و بعد از ثبت نام، مقالات خود را ارسال تا در مرحله داوری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.