انتشارات راتلج / «رویکردهای معاصر قرآن و تفسیر آن در ایران»

کتاب «رویکردهای معاصر قرآن و تفسیر آن در ایران» که توسط انتشارات راتلج منتشر شده است نحوه مواجهه محققان ایرانی معاصر با قرآن را در طول دهه‌های اخیر بیان می‌کند.

کتاب «رویکردهای معاصر قرآن و تفسیر آن در ایران» اثر علی اکبر و عبدالله سعید در سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.

این کتاب نحوه مواجهه محققان ایرانی معاصر با قرآن را در طول دهه‌های اخیر بیان می‌کند. این کتاب به‌طور ویژه با هدف قرار دادن بررسی مشارکت محققانی که پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ ه.ش) ظهور یافته‌اند، روش‌های اصلی تفسیری و نظریه‌های بنیادین آنها را در مورد فهم قرآن ترسیم می‌کند.

این کتاب با بررسی موضوعاتی مانند وضعیت زنان، دموکراسی، آزادی دین و حقوق بشر به تحلیل مشارکت نظری چندین محقق ایرانی می‌پردازد، که برخی از آنها برای آکادمی انگلیسی زبان جدید هستند.

رویکردهای هرمنوتیکی شخصیت‌هایی چون عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، ابوالقاسم فنایی و مصطفی ملکیان ارائه شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا نشان دهد رویکرد یک زمینه‌گرا به قرآن، در پاسخ به تأثیر خاورشناسی (استشراق) غربی چگونه شکل گرفته است.

سپس نشان داده می‌شود که تأثیر این رویکرد به قرآن تاثیرات گسترده‌ای بر جامعه ایرانی دارد.

این مطالعه اندیشه‌های قرآنی را ظاهر می‌سازد که تا حد زیادی توسط غرب نادیده گرفته شده است. از این رو، برای دانشگاهیان در مطالعات دینی، اسلامی و قرآنی و همچنین افرادی که فرهنگ ایران و خاورمیانه را به‌طور کلی مطالعه می‌کنند، بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع خبرگزاری ایکنا
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.