چالش‌های مأموریت ابراهیم

دستور خداوند برای به قربانگاه رفتن ابراهیم و فرزندش، مأموریتی بوده که امروزه ابعاد متفاوت آن، روشنفکران و نواندیشان را با چالش‌های تفسیری و الهیاتی و اخلاقی و فلسفه اخلاقی و… مواجه کرده است. مقالات و یادداشت‌های ابوالقاسم فنایی، اردشیر منصوری، فاطمه توفیقی، سیداکبر موسوی و ابراهیم احمدیان در پی توضیح بخشی از این چالش‌هاست.

در باب قصه ابراهیم و فرزندش در قرآن

داستان ابراهیم؛ چهار روایت انسانی و یک روایت ایمانی

 

قربانی ابراهیمی، سنتی نوشونده

 

دو پرسش اساسی، در بارۀ مسئلۀ “قربانی”

 

تعارض آموزه‌های فلسفی ـ اخلاقی با آموزه‌های دینی در مسئله قربانی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.