طه عبدالرحمن؛ فیلسوف مراکشی

طه عبدالرحمن، پروفسور منطق و فلسفه زبان در دانشگاه رباط مراکش، نمونه روشنفکرانی است که می‌خواهند خوانندگانشان باور داشته باشند که او در گفتمانش درگیر فلسفه نیست، بلکه درگیر سیاسی‌سازی فلسفه است. طه عبدالرحمن، دستاورد جهان اسلام را نه فلسفه که عرفان و معنویت می‌داند.

طه عبدالرحمان و سودای مدرنیته اسلامی

طه عبدالرحمان؛ عقلانیتی که به ایمان می‌انجامد

نشانه‌های یک فلسفه جدید: طه عبدالرحمن

 

بررسی مواجهه طه عبدالرحمن با علوم انسانی

 

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.