هشام شرابی

هشام شرابی (۱۹۲۷-۲۰۰۵) نویسنده و متفکر فلسطینی بود که به مواجهه با جهان غرب می اندیشید. معتقد بود که رابطه‌ی غرب و شرق به شکل ناموزنی شکل گرفته است. غرب در صدد تحریف جهان شرق برآمده و اجازه‌ی رشد و توسعه را به آن‌ها نمی‌دهد. وی پیشرفت جهان غرب را تحسین کرده بود اما مواجهه آن‌ها با جهان شرق و جامعه عربی را نمی پذیرفت. مدعی بود که غرب با تاسیس شرق شناسی، بیش از آنکه بخواهد فرهنگ و تمدن شرق را بشناسد، بر آن است تا آنها را به بدویت متهم کند.

هشام شرابی معتقد بود که شرق هیچ‌گاه نمی‌تواند موضعی برابر با غرب را در پیش بگیرد و با آن‌ها تعامل کند. یک وابستگی در شرق وجود دارد که آن‌ها را مجبور به گوش دادن فرمان غرب کرده است. شرابی در همین خصوص ایده‌ای طرح کرد که با نام پدرسالاری جدید از آن نام می‌بُرد؛ ایده‌ای که مدعی بود اگر فهم شود و روشنفکران بر اساس آن بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند، می‌توان از زیر سلطه‌ی غرب رهایی یافت و به روش اندیشه‌ورزی صحیح دست یافت.

در این پرونده به برخی از ایده‌های این متفکر فلسطینی پرداخته شده است.

هشام شرابی؛ طرح یک زندگی متفکرانه و مسئولانه

نگاهی به آثار هشام شرابی

اندیشه‌ای برای اصلاح و برنامه‌ای برای روشنفکران (نگاهی به منظومه فکری هشام شرابی)

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.