مرور برچسب

پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی

گزارشی از آغاز به کار گشت نامحسوس

اعتماد در این شماره، به انعکاس سخنان رهبر انقلاب، یادگار امام و سخنگوی ناجا پرداخته و در کنار دو سفرنامه لبنان، از اتهامات بی‌پایه و اساس سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل…

مجلس دهم؛ رکورددار کمترین نمایندگان روحانی

اعتماد در شماره امروز به بررسی آماری مجلس دهم پرداخته و در کنار روایت هجدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور، از دستور وزیر کشور برای تنظیم جداگانه طرح امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی…

قصه فرهنگ و نهادهای مصرف کننده بودجه فرهنگی

شرق در اولین روز هفته از عملکرد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه فرهنگی سخن گفته و درکنار نظر خطیب جمعه تهران در مورد گشت ارشاد، به سرنوشت نامعلوم حج امسال ایرانیان پرداخته است.

روحانی: جوانان را فرزندان خود بدانیم/ علم‌الهدی: می‌خواهید یک‌مشت لاابالی از شما خوششان بیاید؟

شرق در اولین روز هفته از نظرات مختلف شخصیت‌ها در مورد «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» نوشته و در کنار بازتاب یادداشت علی لاریجانی در اینستاگرام شخصی، به روایت بیانات رهبر انقلاب…

تقی آزاد ارمکی: کتاب «خلقیات ما ایرانیان»، غلط و کتاب «غربزدگی» از آن غلط‌تر است

اعتماد در شماره امروز از همایش «خویش‌كاوی ایرانیان در دوران مدرن» نوشته و در کنار بازتاب نظرات مراجع در مورد دولت، طرح «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» را به ضرر پلیس دانسته است.

نقدی به طرح نامحسوس بودن مخبران امنیت اخلاقی

اعتماد در آخرین شماره هفته از استاد محمدتقی شریعتی گفته و با انعکاس نظرات آیت‌الله هاشمی درباره وضعیت جهان اسلام، سوالات یک حقوقدان درباره گشت ارشاد نامحسوس را مطرح ساخته است.