امریکا‌یی‌ها معنای زندگی را در چه می‌جویند؟

عوامل سیاسی، مذهبی، اقتصادی موجب تغییر در دیدگاه امریکایی‌ها درباره زندگی می‌شود. بر اساس تحقیقات جدید مرکز پیو هر فرد امریکایی معنی زندگی را در مفاهیم متفاوت یا مشترکی جستجو می‌کند.

اکثر امریکایی‌ها خانواده را مهم‌ترین معنا و مفهوم زندگی خود می‌دانند. دلایل دیگر در رتبه دوم قرار می‌گیرند؛ چنانکه یک سوم شغل خود را به عنوان معنای زندگی خود، یک چهارم پول و ثروت و یک پنجم دین و معنویت یا دوستی و فعالیت را به عنوان مفهوم اصلی زندگی برگزیدند.

همچنین دلایل دیگری چون سلامتی، آموزش، فعالیت خلاقانه وزندگی در محله خوب نیز از جمله عوامل دیگری هستند که توسط امریکایی‌ها مطرح شده‌اند. میزان ثروت، تحصیلات، دیدگاه سیاسی و مذهبی و نژاد و قومیت در انتخاب این مفاهیم به وضوح تأثیر گذار بوده است. مثلاً افراد با درآمد بالا معمولاً سلامتی را به عنوان معنای اصلی زندگی برگزیدند؛ در حالی که انتخاب مسیحیان اوانجلیک و محافظه کاران، دین است. لیبرال دموکرات‌ها در مقابل، بیشتر فعالیت و اعمال خلاقانه را مفهوم اصلی زندگی خود می‌دانند. 

نژاد
گروه‌های مختلف نژادی در دیدگاه خود به مفهوم زندگی تفاوت دارند؛ چنانکه امریکایی‌های سیاه‌پوست بیشتر، دین را مفهوم زندگی خود می‌دانند. حدود ۵۲ درصد از سیاه‌پوستان امریکایی در مقایسه با ۳۷ درصد از اسپانیایی تبارها و یک سوم سفید پوست‌ها معتقدند بخش مهمی از معنای زندگی خود را از دین می‌گیرند. همچنین ۳۰ درصد از سیاه‌پوستان معتقدند دین تنها دلیل مهم زندگی آنهاست، در حالی که برای ۱۸ درصد از سفید پوستان و ۱۶ درصد از اسپانیایی تبارها در امریکا دین چنین جایگایی دارد.

وابستگی مذهبی
در بین گروه‌های دینی مختلف نیز برخی مانند مسیحیان انجیلی و سیاه‌پوستان پروتستان تاریخی بخش عمده دین را معنای مهمی زندگی خود تلقی می‌کنند. ۶۵ درصد از اوانجلیک‌ها  و ۶۲ درصد از سیاه‌پوستان پروتستان تاریخی دین را یکی از مفاهیم مهم زندگی می‌دانند و از این تعداد ۴۵ درصد از گروه اول و  ۳۸ درصد از گروه دوم مقام اول اهمیت در زندگی را به دین می‌بخشند. در مقابل، در بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌های میانه رو تعداد کمتری به دین به عنوان معنای زندگی اشاره کردند. ۴۱ درصد از کاتولیک‌ها و ۳۹ درصد از پروتستان‌های میانه رو دین را یکی از مفاهیم مهم زندگی می‌دانند و فقط ۱۷ درصد از گروه اول و ۱۵ درصد از گروه دوم دین را مهم‌ترین مفهوم زندگی خود می‌دانند. چنان تعجب آور نیست که تعداد ناچیزی از آتئیست ها از معنویت یا اعتقاد به عنوان مفاهیم زندگی خود یاد کرده‌اند و مفاهیم معنا بخش مورد نظر آنها بیشتر در حوزه مسائل مالی و فعالیت و کار است.

دیدگاه سیاسی
جدا از وابستگی‌های مذهبی، عقاید سیاسی نیز در نگاه به معنای زندگی تأثیر گذار است. محافظه‌کاران در امریکا حدوداً دو برابر بیش از لیبرال‌ها دین را مفهوم مهمی در زندگی خود می‌دانند. (۵۳ درصد در مقابل ۲۳ درصد) این موضوع در بین افراد متعصب هر حزب بارزتر است، چرا که در بین افراد بسیار محافظه‌کار ۶۲ درصد دین را یکی از مفاهیم مهم زندگی و از بین آنها ۴۱ درصد دین را مهم‌ترین مفهوم می‌دانند؛ در حالی که این موضوع برای امریکایی‌های بسیار لیبرال ۱۶ و ۵ درصد است.

سن و ازدواج
تحقیق مرکز پیو با رابطه قابل توجهی بین سن و یافتن معنای زندگی در دین مواجه شده است: ۲۲ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال در امریکا معتقدند دین برای آنها یکی از مفاهیم مهم معنابخش است، در حالی که این باور در بین  نیمی از امریکایی‌های بالای ۶۵ سال وجود دارد. همچنین ۲۹ درصد از افراد بالای ۶۵ سال و ۱۰ درصد از افراد زیر ۳۰ سال دین را مفهم ترین مفهوم زندگی می‌دانند. چنین رابطه‌ای درباره افراد مجرد و متأهل نیز وجود دارد، افراد متأهل بیشتر گرایش دارند که معنویت و دین را به عنوان مفهوم مهم در زندگی خود بیان کنند. ۴۱ درصد از امریکایی‌های متأهل دین را یکی از معانی مهم زندگی خود می‌دانند و از بین آنها ۲۴ درصد دین را مهم‌ترین معنای زندگی تلقی می‌کنند. این نگرش در بین افراد مجرد به ترتیب شامل ۳۲ درصد و از بین آنها ۱۶ شامل درصد افراد می‌شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.