پنج واقعیت دربارۀ حیات دینیِ آفریقایی-آمریکایی‌ها

دیوید مسی

دین، به‌ویژه دین مسیحیت نقش بسیار پررنگی در تاریخ جوامع افریقایی-امریکایی ایفا کرده است. اکثر افریقایی‌هایی که برای بردگی به امریکا منتقل شدند هنگام ورود به این قارّه مسیحی نبودند، اما بسیاری از آنها مدّتی بعد به مسیحیت گرویدند. در دوران پس از جنگ‌های داخلی امریکا، کلیسای نوظهوری برای سیاهان شکل گرفت که نقشی کلیدی در تقویت جوامع افریقایی-امریکایی و حمایت از جنبش حقوق مدنی آنها ایفا کرد.

به گزارش دین‌آنلاین، مؤسسۀ پژوهشی پیو، پنج واقعیت دربارۀ حیات دینی مردمان افریقایی-امریکایی را به شرح زیر مطالعه کرده است:
 
1. براساس مطالعات مؤسسۀ پژوهشی پیو (2014)، تقریباً از هر ده افریقایی-امریکایی، هشت نفر (79%) خود را مسیحی معرّفی می‌کنند. این رقم در میان سفیدپوستان، از هر ده نفر، هفت نفر و در میان امریکای لاتینی‌ها 77% است. طبق این پژوهش‌ها، اکثر مسیحیان سیاه‌پوست و قریب به نیمی از تمام افریقایی-‌امریکایی‌ها (53%) پیرو کلیساهای پروتستانی سیاهان هستند. درصد کمتری از افریقایی‌-امریکایی‌ها پیرو مذهب پروتستان اوانجلی (14%)، مذهب کاتولیک (5%)، پروتستان (4%) و اسلام (2%) هستند.

2. نخستین فرقه‌های عمدتاً سیاه‌پوست در امریکا در اواخر قرن هجدهم پایه‌گذاری شدند که مؤسس بعضی از آنها سیاه‌پوستان آزاد بودند. امروز بزرگ‌ترین کلیسای سیاهان در امریکا «کنوانسیون ملّی باپتیست‌ها» است. از دیگر کلیساهای سیاهان می‌توان به «کلیسای خدا در مسیح»، «کلیسای متودیست افریقایی اپیسکوپال» و دو کلیسای باپتیست دیگر اشاره کرد.

3. افریقایی-امریکایی‌ها به لحاظ سرسپردگی به مسائل دینی، در مقایسه با سفیدپوستان و امریکای لاتینی‌ها متدیّن‌تر هستند. برای مثال، سه چهارم امریکایی‌های سیاه‌پوست می‌گویند دین در زندگی آنها از اهمّیت بالایی برخوردار است، حال آن که این رقم در میان سفیدپوستان 49% و در میان هیسپانیک‌ها 59% است. از طرف دیگر افریقایی-‌امریکایی‌ها در مقایسه با دیگران بیشتر به طور هفتگی در مراسم کلیسا شرکت می‌کنند و به طور منظّم به دعا و نیایش می‌پردازند. سیاه‌پوستان امریکا (83%) در مقایسه با سفیدپوستان (61%) و امریکای لاتینی‌ها (59%) بیشتر قائل به ایمان مطلق به خداوند هستند.

4. نسبتِ افریقایی-امریکایی‌هایی که پیرو هیچ دینی نیستند ظرف سال‌های گذشته افزایش داشته است که این موضوع بازتاب روندهای عمومی و ملّی است. در سال 2007، وقتی نخستین مطالعات چشم‌انداز مذهبی صورت گرفت، تنها 12% از سیاه‌پوستان امریکا بی‌دین (ملحد، لاادری و غیره) بودند. اما در مطالعات چشم‌انداز سال 2014 این رقم به 18% افزایش پیدا کرد. بیشتر بی‌دین‌های افریقایی-امریکایی‌ را جوان‌ترها تشکیل می‌دهند. از هر ده افریقایی-امریکایی، سه نفر (29%) بین سنین هجده تا بیست و نه سال بی‌دین هستند، در حالی که این رقم در میان سیاه‌پوستانِ بالای 65 سال، تنها 7% است.

5. افریقایی-امریکایی‌های مسن‌تر بیشتر از جوان‌ها از کلیساهای پروتستانی سیاهان تبعیت می‌کنند. در حالی که 63% از نسل خاموش (متولّدین بین سال‌های 1928 و 1945) می‌گویند که پیرو فرقه‌های سیاهان هستند، تنها 41% از نسل هزاره‌ای‌هایِ سیاه‌پوست چنین حرفی می‌زنند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.