اظهار دوستی بریتانیا با جهان اسلام در پی سستی روابط این کشور با اروپا

تاریخ تکرار می‌شود. زن حاکم بر کشوری که در اروپا به انزوا کشیده شده و در ورطۀ اختلافات و بی‌ثباتی افتاده است، تلاش دارد در سرزمین‌های دوردست به جستجوی راهی برای نجات بگردد. وی که روابط خود با کشورهای اروپایی را تقلیل داده است، حال شیوخ خاورمیانه میزبانی می‌کند تا بتواند از این طریق سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای خارجی را جذب کند و با ترکیه طرح دوستی می‌ریزد تا بتواند با فروش تسلیحات به صادرات خود رونقی ببخشد. آیا این ماجرا به گوشتان آشنا نمی‌آید؟ بله، خانم ترزا می با سفر به آنکارا و بحرین و میزبانی از سرمایه‌گذاران اماراتی و قطری، همان راهی را در پیش گرفته که 450 سال پیش ملکه الیزابتِ اول آن را رفت. در آن زمان نیز ملکه جایگزین سابقِ اتحادیۀ اروپا، یعنی کلیسای کاتولیک را ترک کرده بود.

به گزارش دین‌آنلاین، اکونومیست با بیان این مقدمه نوشته است: آن هنگام عواقب برکسیت از امروز نیز هولناک‌تر به نظر می‌رسید. در سال 1570 پاپ پیوس پنجم "ملکۀ دروغین و جنایتکار انگلستان" را تکفیر کرد و از رعیت‌ خواست تا علیه او دست به شورش بزنند. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا که از پذیرفته نشدن پیشنهاد ازدواج خود خشمگین بود کاری کرد تا بریتانیا نتواند به بازارهای پشم اروپا دسترسی داشته باشد و ناوگانی نیز برای حمله به این کشور آماده کرد. اسکاتلندی‌ها نیز مثل حالا طرف اروپا را گرفته بودند.
 
رهبر کلیسای تازه‌تأسیس انگلستان که متّحدان اروپایی خود را از دست داده بود، دست دوستی به سمت قدرت‌های اسلامی دراز کرد. ملکه با سلاطین مراکش، شاهان ایران و فوق همه با خلیفۀ عثمانی که به نظر می‌رسید می‌تواند بهتر از بقیه با قدرت کلیسای کاتولیک به ستیز بپردازد اظهار دوستی کرد و به جای تجارت پشم، تجارت تسلیحات را در پیش گرفت. الیزابت که دیگر به بازار مشترک اروپا دسترسی نداشت، صدها سفیر را با تحفه‌هایی نزد سلطان سلیمان اول فرستاد تا بر سر معاهدات تجارت آزاد و دسترسی به جادۀ ابریشم در حلب به مذاکره بپردازند.

در نامه‌هایی که بین ملکه و امپراطوری عثمانی مبادله می‌شد، سلطان مراد سوم مذهب پروتستان را مورد تمجید قرار داد. خلیفۀ مراکش نیز شکست اسپانیایی‌ها را کار خداوند اعلام کرد و سفیری روانۀ لندن ساخت تا از الیزابت برای بازپس‌گیری اندلس کمک بگیرد. بدین ترتیب بود که قدرت مسلمانان در بریتانیا افزایش یافت.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.