آیا این نویسندۀ مسلمان می‌تواند رئیس‌جمهور بعدی آلمان باشد

الیسا میر

ریاست‌جمهوری در آلمان کارکردی چندان ندارد و بیشتر جنبۀ سنّتی و نمایندگی دارد. با این همه احتمال نشستن یک ایرانی الاصل مسلمان بر صندلی ریاست جمهوری امری است که بسیاری از تحلیلگران آن را محتمل می‌دانند.

کشور آلمان در طول تاریخ خود غالباً رؤسای‌جمهوری پروتستان داشته است. رئیس‌جمهور فعلی، یوآخیم گاوک نیز در گذشته یک کشیش لوتری بوده است. اما ملّت آلمان در حال حرکت به سوی عصر سکولاریتۀ مطلق است. حتی رئیس‌جمهور گفته که لزومی ندارد رئیس‌جمهور آتی مسیحی یا حتّی پیرو ادیان دیگر باشد. تاکنون نام سه نفر به عنوان رؤسای‌جمهور احتمالی آیندۀ آلمان ذکر شده است که دو تن از آنها اسقف‌های پروتستان و دیگری نویسندۀ مسلمان نوید کرمانی است.

ولفگانگ هوبر (Wolfgang Huber)، اسقف سابق برلین و مارگوت کاسمن (Margot Käßmann)، اسقف سابق هانوور هر دو از پذیرش پیشنهاد ریاست‌جمهوری سر باز زده‌اند. لذا اکنون نامزد شدن نوید کرمانی در حال بحث و بررسی است. این پژوهشگر مسلمان از ارائۀ پاسخ دربارۀ سمت احتمالی خود در آینده به عنوان رهبر کشور آلمان خودداری کرد.

با این که نقش ریاست‌جمهوری آلمان لزوماً کارکردی نیست، بلکه بیشتر جنبۀ سنّتی و نمایندگی دارد، کرمانی به خاطر بلاغت در گفتار و نوشتار و همچنین داشتن درکی عمیق از مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی گزینۀ ایده‌آلی برای این منصب به شمار می‌رود.

چه کرمانی رئیس‌جمهور آیندۀ آلمان بشود، چه نشود، واقعیت مهم‌تر این است که با وجود افزایش افراطی‌گری‌ها و اسلام‌هراسی، یک مسلمان برای بالاترین سمت کشور آلمان در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.