دیدگاه‌ گروه‌های مذهبی مختلف امریکا دربارۀ مسائل مهمّ اخلاقی

جفری جونز

ایمان دینی مردم امریکا تا حدّ زیادی تعیین‌کنندۀ دیدگاه‌های آنها مبنی بر پذیرش مسائل یا رفتارهای اخلاقی است. به طور کلّی یهودیان و اشخاصی که پیرو هیچ دین خاصّی نیستند به نسبت پروتستان‌ها، کاتولیک‌ها و مورمون‌ها در حوزۀ مسائل اخلاقی لیبرال‌تر هستند. این تفاوت‌ها بیش از همه در موضوع سقط‌جنین خود را نشان می‌دهند. کاتولیک‌ها نیز همانند یهودیان و غیرمتدیّنان معتقدند فرزندآوری خارج از کانون خانواده و روابط هم‌جنس‌گرایی به لحاظ اخلاقی بی‌اشکال است.

مسائل اخلاقی مورداختلاف گروه‌های مختلف مذهبی
(اعداد نشان‌دهندۀ درصد اخلاقی شمردن مسائل اخلاقی در هر گروه است.)
بی‌دین‌ها یهودیان کاتولیک‌ها پروتستان‌ها مورمون‌ها
سقط‌جنین 73 76 38 33 18
به‌میری 77 73 47 43 30
شبیه‌سازی حیوانات 50 50 33 28 33
روابط هم‌جنس‌گرایان 83 85 62 41 28
فرزندآوری بدون ازدواج 80 68 59 47 25

 

یهودیان و افراد غیرمتدیّن در رابطه با اخلاقی بودن سقط‌جنین، به‌میری، روابط هم‌جنس‌گرایان و شبیه‌سازی حیوانات دیدگاه مشابهی دارند. یهودیان (68درصد) اندکی کمتر از غیرمتدیّنان (80درصد) فرزندآوری بدون ازدواج را عملی اخلاقی برمی‌شمارند.

مورمون‌ها، پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها معتقدند که سقط‌جنین، به‌میری و شبیه‌سازی حیوانات به لحاظ اخلاقی قابل‌قبول نیست. مورمون‌ها در رابطه با سقط‌جنین، روابط هم‌جنس‌گرایان، به‌میری و فرزندآوری بدون ازدواج محافظه‌کارتر از پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها هستند.

به گزارش دین‌آنلاین، مؤسسۀ گالوپ این بررسی‌ها را از سال 2001 تاکنون هرساله انجام داده است. با نگاهی کلّی به نتایج بررسی‌ها، مشاهده می‌کنیم که ظرف این پانزده سال، دیدگاه امریکایی‌ها به سمت لیبرال‌تر شدن پیش رفته است؛ به‌ویژه در ارتباط با اخلاقی شمردنِ روابط هم‌جنس‌گرایان، روابط جنسی پیش از ازدواج و فرزندآوری بدون ازدواج.

مسائل فوق مواردی بودند که گروه‌های مختلف امریکایی در مورد آنها اختلاف‌نظر داشتند. اما شانزده مسئلۀ اخلاقی دیگر نیز در نظرسنجی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند که اکثر گروه‌های مذهبی در رابطه با آنها دارای دیدگاه مشابهی بودند:

بی‌دین‌ها یهودیان کاتولیک‌ها پروتستان‌ها مورمون‌ها
طلاق 86 86 69 61 55
اعدام 62 54 61 66 79
پوشیدن لباس‌های از جنس خز 57 63 57 61 67
انجام آزمایش‌های پزشکی بر روی حیوانات 54 63 61 60 63
خودکشی 36 38 12 11 8
شبیه‌سازی انسان 22 15 10 7 6
تعّدد زوجات 26 18 7 6 8
روابط نامشروع جنسی برای متأهلین 14 17 6 5 6

 

سه مسئلۀ اخلاقی دیگر وجود دارد که صرفاً مورمون‌ها آنها را اعمالی غیراخلاقی قلمداد می‌کنند:

بی‌دین‌ها یهودیان کاتولیک‌ها پروتستان‌ها مورمون‌ها
قمار 81 81 74 56 37
روابط جنسی پیش از ازدواج 88 83 68 50 29
انجام پژوهش بر روی سلول‌های بنیادین 78 85 60 54 46

 

در حوزۀ این مسائل یهودیان و غیرمتدیّنان لیبرال‌تر از پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها هستند.

ایالات متّحدۀ امریکا یکی از مذهبی‌ترین کشورهای جهان غرب است و هویت مذهبی مردم امریکا بر دیدگاه آنها نسبت به مسائل اخلاقی تأثیرگذار است. مورمون‌ها و بسیاری از فرقه‌های پروتستانی دارای مقرّرات سختگیرانۀ اخلاقی هستند که سقط‌جنین و فرزندآوری بدون ازدواج را اعمالی مذموم برمی‌شمارند. کلیسای کاتولیک نیز بایدها و نبایدهایی را در حوزۀ مسائل اخلاقی تجویز می‌کند، اما کاتولیک‌های امریکا در حوزۀ مسائل اخلاقی اهمیت چندانی به دیدگاه کلیسا نمی‌دهند. با این حال باز هم کاتولیک‌ها نسبت به بی‌دینان و یهودیان در حوزۀ مسائل اخلاقی محافظه‌کارتر هستند.

جامعۀ امریکا به سمت هرچه لیبرال‌تر شدن و بی‌دین‌تر شدن در حال حرکت است. از علل این امر می‌توان به تحوّلات فرهنگی، تغییرات جمعیتی و عوامل دیگر اشاره کرد. به احتمال زیاد این روند نزولی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.