ابراهیمیسم و ماجرای فلسطین

بار دیگر شعله های خشم در خاورمیانه زبانه کشیده. باز هم فلسطین مرکز این خشونتها قرار دارد. سودای صلح در این منطقه انگار آرزویی بیش نیست. چندی پیش بود که زمزمه هایی برآمد تا دینِ جدیدی در این منطقه شکل بگیرد. ابراهیمیسم نامیده شد. می خواست دینِ واحدی را برای همگان ترسیم کند. می خواست به این بهانه، خشونت های دینی را از میان بردارد. سودای محالی بود. کار به جایی رسیده که برخی دولتهای اسلامی هم به ماجرای فلسطین بی تفاوت شده اند. این بی تفاوتی به سلفیگری هم دامن می زند. نمی توان از این نکته چشم پوشید. ماجرای فلسطین، تنها یک نزاعِ سیاسی نیست. می تواند معادلاتِ دینی و مذهبی منطقه را دست خوش تحول کند. در این پرونده به این مجادلاتِ دینی پرداخته ایم. ابراهیمیسم، سلفی گری و ماجرای فلسطین را به بحث گذاشته ایم.

رسالتِ دفاع از مظلوم؛ رویکرد سید محسن حکیم و یوسف قرضاوی در مواجهه با فلسطین

 

نسبت سلفی‌گری جهادی با ابزارهای مدرن ارتباطات و فناوری در گفت‌وگو با آرش موسوی، مترجم و پژوهشگر علوم سیاسی

تغییرِ دین؟ به بهانه زمزمه‌ها در خصوصِ ابراهیمیسم

ابراهیمیسم؛ دینی که از دیپلماسی زاییده شد

 

مُنجی ابراهیمیسم کیست؟ گفت‌وگو با آرش آبایی

 

داعش تمام شد اما سلفیسم نه!

دین ابراهیمی از نگاه مسلمانان؛ ابراهیمیسم، فرزند ناخلفِ امارات

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.