دین‌آنلاین و رواداری دینی و فرهنگی

مهدی نساجی: دین آنلاین ده ساله می‌شود و این واقعه مبارکی است. دین آنلاین در این ده سالی که گذشت، به دنبال گفت و گوی مداراجویانه میان دینداران بایکدیگر و نیز دین و دستاوردهای دنیای جدید بوده است.

گفت و گوی مداراجویانه و احتراز از دوقطبی‌ها، اولویت اصلی جامعه کنونی ماست و ما نیازمندیم که به گفت‌وگو با یکدیگر و با جهان فرامرز ایران زمین بپردازیم. این گفت‌وگوها باید در عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگ اتفاق بیفتد و اگر ما بتوانیم فهم‌های مختلف فرهنگی را، که دین نیز در آنها نقش ویژه دارد، کنار هم بنشانیم، می‌توانیم در سطوح سیاسی و اجتماعی نیز به تفاهم برسیم.

به عبارت دیگر، اگر متاسفانه، در عرصه سیاسی و اجتماعی، ما نمی‌توانیم یکدیگر را تحمل کنیم و هر کس بنای بر حذف دیگری دارد، ریشه‌های آن را باید در عدم تحمل و نبود رواداری در عرصه‌های فرهنگی و دینی جست. دین آنلاین این معضل را به خوبی تشخیص داده است و بستری ایجاد کرده است تا در بنیادی‌ترین لایه‌های فرهنگی، گفت‌وگوهای روادارانه شکل بگیرد و در ده سال گذشته، توانسته است این بار بزرگ را به خوبی بردوش کشد. من به همه دست اندرکاران این مجموعه تبریک و دست مریزاد می گویم!

درباره آینده دین آنلاین پیشنهادی ندارم جز این که بگویم این راه رفته را به همت و حوصله بیشتر طی کنید. ایران عزیز هنوز هم باید روادارتر شود. من هیچ راهی برای حل مشکلات کشور حتی مشکلاتی که به ظاهر هیچ ارتباطی با فرهنگ و رواداری ندارند، جز راه گفت‌وگو و تحمل نمی‌بینم.

من معتقدم اگر ما بتوانیم خوانشی روادار از دین ارایه کنیم، هوا هم تمیزتر خواهد شد، خودروها هم با کیفیت‌تر می‌شوند، اقتصاد بهتر و شهرها و روستاها زیباتر و مردمان، چه دیندار و چه غیردیندار، خوشحال‌تر می‌شوند. شاید عجیب باشد، ولی من معتقدم همه اینها به هم مرتبطند و ریشه همه مشکلات کشور ما فهم نامتجانس از دین است. ما باید نسبت میان دین و دنیای جدید را بازتعریف کنیم و در این بازتعریف، عنصر اصلی رواداری است و این هدفی است که دین آنلاین به دنبال آن است و ما هنوز راهی زیادی در پیش داریم.

به همه عزیزان دین آنلاین خداقوت می گویم و امید بالندگی های بیشتر را برای این مجموعه دارم. بیش باد!

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.