۱۵مقاله قرآنی در نشست‌های ماه رمضان ۱۴۰۱

نشست‌های رمضانی «پانزده مقاله قرآنی» که از سوی دین‌ آنلاین و با اجرای علی سلطانی در ماه مبارک رمضان 1401 برگزار شد، به ایستگاه پایانی رسید.

15 مقاله قرآنی در نشست‌های ماه رمضان 1401 عنوان برنامه‌ای است که در ماه رمضان این سال از سوی دین آنلاین برگزار شد. نشست‌های رمضانی دین آنلاین دو سال است که با هدف توجه به مقالات قرآنی به روز و پرداختن به آثار جدید قرآنی برگزار می‌شود. در رمضان سال 1400 برنامه‌ای با عنوان سی شب – سی مدخل با هدف بررسی مقالات قرآنی دایره المعارف قرآن لایدن برگزار شد. با توجه به استقبال مخاطبان دین آنلاین، این برنامه در رمضان سال 1401 با عنوان «پانزده مقاله قرآنی» و با سبک گفتگو محور فعالیت خود را از ابتدای ماه مبارک آغاز کرد و همزمان با پایان یافتن این ماه به کار خود پایان داد.

اجرای این برنامه را آقای علی سلطانی بر عهده داشت که در ابتدای هر برنامه گزارش و نقد آغازین مقاله مربوطه را ارائه می‌کرد و پس از آن مهمان هر برنامه و مشارکت کنندگان به تبادل نظر و گفتگو می‌پرداختند.

 

مستنصر میر mustansir mir

1. بررسی مقاله‌ سوره یکپارچه از مستنصر میر

برنامه اول از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «سوره واحدی یکپارچه: تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم» از مستنصر میر اختصاص داشت و با حضور و توضیحات مترجم مقاله، آقای ابوالفضل حُرّی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

غزلیات حافظ

2. حافظ و قرآن

برنامه دوم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «ساختار قرآن و اسلوب هنری حافظ: نظم پریشان سوره‌ها و گسسته نمایی غزلیات» با تمرکز بر دو منبع «ذهن و زبان حافظ» از بهاءالدین خرمشاهی و «کلام محمد، رؤیای محمد» از عبدالکریم سروش برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

3. هارولد موتسکی و قرآن

برنامه سوم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «جمع و تدوین قرآن: بازنگری دیدگاه‌های غربی در پرتو تحولات جدید روش‌شناختی» با تمرکز بر دیدگاه هارولد موتسکی و با حضور مترجم مقاله، آقای مرتضی کریمی‌نیا برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

 

آیت الله طالقانی

4. آیت الله طالقانی و آزادی

برنامه چهارم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «مسئله آزادی و تفسیر قرآنِ آیت‌الله طالقانی» با تمرکز بر تفسیر آیت الله طالقانی و با حضور مولف مقاله، آقای محسن آرمین برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

5. تحریف کتاب مقدس

برنامه پنجم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «تحریف کَلِم: اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در قرآن» با تمرکز بر این مقاله و با حضور مولف مقاله، آقای حسین توفیقی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

6. قرآن کلامی شفاهی

برنامه ششم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «قرآن کلامی شفاهی: مشارکتی اسلامی در فهم متن مقدس» با تمرکز بر مقاله‌ای از ویلیام گراهام و با حضور مترجم مقاله، خانم نصرت نیلساز برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

7. تفسیر قرآن در قرون مختلف

برنامه هفتم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «تفسیر از طبری تا ابن کثیر: معظلات توصیف گونه‌ای ادبی با استناد به داستان ابراهیم» با تمرکز بر مقاله‌ای از نورمن کالدر و با حضور مترجم مقاله، آقای محسن گودرزی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

8. قرآن و حقوق زنان

برنامه هشتم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «حقوق زنان در اسلام(قرآن): مطالعه‌ای در تاریخ متون» با تمرکز بر مقاله‌ای از نصر حامد ابوزید و با حضور مترجم مقاله، خانم زهرا مبلغ برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

9. تفسیر قرآن در نگاه خاورشناسان

برنامه نهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «حق تفسیر قرآن: مطالعه‌ای در دیدگاه شیعیان و اهل سنت» با تمرکز بر مقاله‌ای از مئیرم بر اشر و با حضور پژوهشگر دین، آقای یاسر میردامادی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

10. شیعیان و قرآن

برنامه دهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «قرآن یا امام: نگاه شیعه‌ی امامی به قرآن» با تمرکز بر مقاله‌ای از پاول زاندر و با حضور پژوهشگر شیعه شناس دین، آقای امداد توران برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

11. قرآن و کتاب مقدس

برنامه یازدهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «آغاز دعوت ابراهیم در قرآن و مقایسه آن با منابع یهودی و مسیحی» با تمرکز بر مقاله‌ای از احمد پاکتچی و با حضور پژوهشگر کتاب مقدس، خانم فاطمه توفیقی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

12. ناسخ و منسوخ در قرآن

برنامه دوازدهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «گونه تفسیری ناسخ و منسوخ قرآن» با تمرکز بر مقاله‌ای از دیوید پاورز و با حضور پژوهشگر قرآنی، آقای جعفر نکونام برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

13. زبان‌های مختلف در قرآن

برنامه سیزدهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «مسئله تأثیر زبان‌های آرامی و سریانی در زبان قرآن» با تمرکز بر مقاله‌ای از مرتضی کریمی‌نیا و با حضور پژوهشگر قرآنی، آقای محمد حقانی فضل برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

14. کارکرد اسباب نزول

برنامه چهاردهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «کارکرد اساب نزول» با تمرکز بر مقاله‌ای از اندرو ریپین و با حضور پژوهشگر قرآنی و مترجم مقاله، آقای محمدعلی طباطبایی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

 

15. کتیبه‌های عربستان جنوبی

برنامه پانزدهم از نشست‌های «پانزده مقاله قرآنی» به مقاله «کتیبه‌های عربستان جنوبی و تفسیرِ قرآن» با تمرکز بر مقاله‌ای از اندرو ریپین و با حضور پژوهشگر قرآنی، آقای زهیر میرکریمی برگزار شد. صوت این جلسه از لینک زیر قابل دسترسی است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.