«سه رئیس جمهور روحانی» روی پیشخان آمد

انتشارات امیرکبیر «سه رئیس‌جمهور روحانی» را به قلم حمیدرضا اسماعیلی تقدیم بازار نشر کرد.

«سه رئیس‌جمهور روحانی» به قلم حمیدرضا اسماعیلی، کتابی تاریخی است که پاره‌ای از تاریخ اندیشه سیاسی ایران را در سه دهه نخست پس از انقلاب اسلامی بررسی می‌کند.

کتاب «سه رئیس‌جمهور روحانی» رابطه دین و سیاست در اندیشه و عقاید سیاسی سه رئیس جمهور روحانی را در سه دهۀ نخست جمهوری اسلامی در ایران تحلیل می‌کند.

نویسنده با بررسی منابع و آثار موجود، اندیشه و آرای سیاسی سه رئیس جمهور روحانی را در این مسئلۀ تدوین و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است.

از ویژگی‌های کتاب حاضر این است که اندیشه را بر اساس شرایط زمانه و بافت تاریخی آن مطالعه کرده و در نهایت نیز با لحاظ کردن تفاوت‌های موجود، به مقایسه آن‌ها با یکدیگر پرداخته است.

پژوهش حاضر، در امتداد بررسی اندیشه سیاسی نیروهای مذهبی ایران، از مشروطه به این سو، قرار دارد و از این جهت نگاهی نیز به تحولات اندیشه سیاسی نیروهای مذهبی در دوران پیش از انقلاب اسلامی داشته است.

«سه رئیس‌جمهور روحانی» ضمن پرداختن به اندیشه سیاسی سه رئیس‌جمهور روحانی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۴، فضای کلی آن سه دوره را نیز بازتاب داده است.

حمیدرضا اسماعیلی این کتاب را در ۵۰۸ صفحه تألیف کرده و انتشارات امیرکبیر آن را با جلد سخت به قیمت ۱۲۵ هزار تومان به طبع رسانده است.

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.