نقش فلسفه در تبیین علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی

بر خلاف برخی که بر طبل استقلال دو حوزه علم و دین از هم می کوبند و معتقدند باید به تعارض این دو حوزه معرفتی پایان داد آیت الله جوادی آملی جداانگاری علم و دین را محصول تصوری ناصواب از علم و دین می داند.

 وی معتقد است تبیین نسبت واقعی علم و دین در گرو تعیین جایگاه عقل در درون هندسه معرفت دینی است. در این دیدگاه، عقل در برابر نقل قرار می گیرد، نه در برابر دین. از این منظر، علم یکسره دینی است و چیزی به نام علم غیردینی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، این استاد بزرگ فلسفه اسلامی در دیداری که با برخی از اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی داشتند، از اهمیت جایگاه فلسفه در تبیین علم دینی سخن گفته است.

به گزارش دین آنلاین این استاد بزرگ فلسفه اسلامی در این دیدار با اشاره به جایگاه فلسفه در میان سایر علوم گفتند: فلسفه علاوه بر این که ریاست علوم را برعهده دارد، آبروی علوم را هم تأمین می‌کند و اگر قرار است آبروی علوم را تأمین کند، باید خود علم آبرومندی باشد.

آیت‌الله جوادی آملی با طرح این سوال که آیا علم دینی در عالم هست یا خیر، افزودند: فلسفه تنها علمی است که در مورد کل عالم بحث می‌کند و این که علم دینی داریم یا نه، تنها می‌تواند مسئله فلسفه باشد، لذا اگر فلسفه ثابت کرد که علم دینی داریم، به علوم آبرو می‌دهد‌.

ایشان خاطر نشان کردند: اگر فلسفه نتواند علم دینی را ثابت کند، اولین آسیب را به خودش می‌رساند، یعنی خود را ضد دین کرده و سپس همه علوم را ضد دین می‌کند، ولی اگر فلسفه مسیر الهی شدن را طی کند، اولین خدمت را به خود می‌کند، یعنی الهی می‌شود و سپس همه علوم را دینی می‌نماید..

این حکیم متأله با بیان این که ما علم غیر دینی نداریم و تمایز علوم به تمایز موضوعات است، تصریح کردند: تمایز روش ها هم به تمایز موضوعات است، لذا اگر موضوع دینی بود، علم و روش هم دینی می‌شود، ولی اگر موضوع غیر دینی شد، روش هم غیر دینی می‌گردد.

آیت‌الله جوادی آملی همچنین با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته در مجمع عالی حکمت اسلامی، مهمترین کار این مرکز را اثبات علم دینی دانست و خاطرنشان کردند: مهم‌ترین کار مجمع عالی، اثبات علم دینی است، چون ما علم غیر دینی نداریم لذا از آن‌جا که مجمع ریاستش ریاست علماء است، دست اندرکاران آن باید با اخلاص کار کنند و حریم ها را حفظ نمایند.

 
بر خلاف برخی که بر طبل استقلال دو حوزه علم و دین از هم می کوبند و معتقدند باید به تعارض این دو حوزه معرفتی پایان داد آیت الله جوادی آملی جداانگاری علم و دین را محصول تصوری ناصواب از علم و دین می داند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.