بررسی فقهی و قانونی مسئله خروج زن از کشور

موضوع این سلسله پرونده در ضمن چهار مرحله بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور است. در نهایت، به بیان نتیجه این سلسله مباحث می‌پردازد:

در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها
ـ «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۱)»، استدلال‌های فقهی را بررسی کردیم که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد؛
در بخش دوم به نقد و ردّ اولین استدلال پرداخته و
را بررسی کرده
در بخش بعدی سایر استدلالات و مسئله
ـ «خروج بانوان برای حج و سایر مناسک (۳)» را نقد کرده و سرانجام نتیجه‌گیری شده که حکم فوق، هیچ منبع و منشأ فقهی و شرعی ندارد.
ـ سپس مسئله از دیدگاه «حقوقی (۴)» بررسی شده است.
ـ بخش پایانی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخته شده است.
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.