جهد علمی به پاس حقوق زنان

راه بلندی در پیش است. اینکه نابرابری‌ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند، بعضی قساوت‌ها سر بر نیاورَد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این نابرابری‌هاست.

نمازی تردیدآمیز

وقتی که پدری قساوت تام می‌ورزد و سر از بدن دخترش جدا می‌کند؛ وقتی انواع نامهربانی‌ها در حق دخترکی می‌رود که به غیر دلخواه جهاز بر دارد و به خانه شوی رود، وقتی دختری خردسال به عقد سالخورده‌ای در می‌آید تا نزاع دو طایفه را به پایان رسانَد و خون بس اعلام گردد؛ زن به یکی از قربانیان بدل می‌گردد.

مجاهدتی فکری و فرهنگی نیاز است تا این معضله و مشکله سر به سلامت برَد. برخی متفکران در راه احقاق حقوق مغفول مانده زنان سخن در میان آوردند. گاه به صِرف طراحی برخی مبانی بسنده کردند و گاه به مصادیق هم وارد شدند.

دین آنلاین در این پرونده به آراء برخی متفکران در پاسداشت حقوق زنان پرداخته است:

لیلا احمِد؛ تحلیلی منسجم از زن در اسلام

نمازی تردیدآمیز

محمد شحرور؛ استمداد از دست‌آوردهای جدید برای احقاق حقوق زنان

سروش دباغ؛ رفع تبعیض از طایفه نسوان

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.