عذرخواهی کشیش ثروتمند آلمانی از واتیکان

کشیش ثروتمند آلمانی که ولخرجی هایش پاپ را وادار به اعزام بازرس به آلمان کرد مجبور به عذرخواهی از پاپ و واتیکان شد.

اسقف فرانس پیتر که خانه جدیدی به قیمت بسیار گزاف خریده بود پس از آن که تحت نظر واتیکان و بازرس ویژه فساد مالی از واتیکان قرار گرفت از این نهاد عذرخواهی کرد.

این کشیش آلمانی ضمن عذرخواهی یک ماه نیز تقاضای مهلت کرده تا درباره نحوه خرید این خانه و دیگر ولخرجی هایش در کلیسای محلی به واتیکان توضیح دهد.
کشیش ثروتمند آلمانی که ولخرجی هایش پاپ را وادار به اعزام بازرس به آلمان کرد مجبور به عذرخواهی از پاپ و واتیکان شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.