شهید بهشتی: از آقاى بنی صدر باید همانگونه انتقاد بشود که فرض کنید دارید از خودمان انتقاد می کنید نه بیش از آن

شهید بهشتی یازده روز پیش از شهادت در تاریخ 27 خرداد سال 1360 در ساختمانی که بعد قتلگاه او و یارانش شد سخنانی گفت تا ضبط آنها به خوانندگان تاریخ نشان دهد سیرت پیشگامان انقلاب اسلامی بر محور اخلاق و انسانیت بوده و اینکه امروز این جملات و گفتار عجیب می نماید نشان از گرد غربتی است که اندکی کینه توز بر اندیشه والای این راست قامتان تاریخ بنشانده اند:

«مبادا بگویند آقای بنی صدر دیگر هیچ کمال و ارزشی ندارد. نه خیر!ایشان هم داراى کمالات و ارزش است هم داراى ضد ارزش /نباید بگذاریم که فطرت پاک نسل جوان و نوجوان ما از مسلمان ها و جریان مکتبى مشمئز شود.

بنده از همین حالا به برادرها و خواهرها عموماً و به برادرها و خواهرهایی که در روزنامه و نشریات یا در بخش تبلیغات و اعزام مُبلّغ هستند، خصوصاً عرض می کنم که مبادا زبان و قلم دیگران نسبت به آقاى بنی صدر یا اشخاص اطراف ایشان بی مهار و بى تقوا بشود و آن وقت بگویند آقای بنی صدر دیگر هیچ کمال و ارزشی ندارد؛ نه خیر، ایشان داراى کمالات و ارزش هایی بودند و هستند. داراى ضد ارزش هایی هم بودند و هستند و آنچه هست نتیجۀ جمع بندى آن هاست. اگر بی انصافى و بی عدالتى حتى در این برخوردها به اخلاق ما رخنه کند، آن وقت ما هم به پاکى و طهارت و نورانیت این اسلام ضربه زده ایم. در حوزه هاى تشکیلاتى هم اگر همینطور منصفانه بنشینیم و انتقاد کنیم، بسیار خوب است.

 

از آقاى بنی صدر باید همانگونه انتقاد بشود که فرض کنید دارید از خودمان انتقاد می کنید نه بیش از آن. در راهپیمایی ها و تظاهرات هم بایدهمین طور باشد. تا آنجا که در توان دارید در شعارهایی که داده می شود، اظهار نظرها یی که می شود، عکس هایی که برداشته می شود و امثال اینها، کرامت اخلاق متعالى اسلامی باید به چشم بخورد. عقده خالى کردنها و کینه توزی هاى بی معنى نباید باشد. دیروز یکى از برادران شما گفت که ساعت 12 دو شب قبل، نوارى را از تظاهرات آبادان پخش می کردند که البته من نشنیدم، او هم نگفت چه بود چون فرصت کوتاه بود؛ اما نسبت به آقاى بنی صدر بسیار زننده بود. من دیروز صبح تلاش کردم با مسئول رادیو و تلویزیون تماس بگیرم که اینها را پخش نکنید. ما که نمی خواهیم سیماى زیباى جمهورى اسلامى را این بار از این طریق لکه دار و خدشه دار کنیم. و چون دوست ندارم که نسبت به نشریات و مانند آنها طورى سخن بگویم که در کار آن ها دخالت کرده باشم، از برادرهایی که در روزنامه هستند و اینجا حضور دارند، خواهش می کنم به روزنامه ها اطلاعات، کیهان و صبح آزادگان هم همین تذکرات را بدهید. متعهدید بروید یا تلفن کنید و بگویید.

 

ما نباید در این جریان بگذاریم چهرۀ پاک و نورانى اسلام و انقلاب اسلامى در دنیا لکه دار بشود. در همین داخل، ما نباید بگذاریم که فطرت پاک نسل جوان و نوجوان ما از مسلمان ها و جریان مکتبى مشمئز شود که این چه اخلاقى است این مکتبی ها دارند. در حزب جمهورى اسلامى به عنوان یک تشکیلات، رعایت این نکته باید سریع تر و همه جانبه تر باشد. همچنین در داخل تشکیلات و در داخل حزب، باید صداقت، صمیمت، انصاف، برخوردِ حقطلبانه و حق پرستانه را با هر برادر، خواهر و هر جریانى رعایت کنیم. گاهى هم رویدادها یی پیش می آید که حتى بعضى از افراد ساخته شدۀ ما در برابر آنها عملها یا عکس العملهایی شتاب زده نشان می دهند که با واجبات و وظایفى که از نظر اخلاقى نسبت به حفظ منزلت و کرامت و ارزش یکدیگر بر عهده داریم، منافات دارد.

 

وقتى چنین جریانى پیش می آید، دیگران را مأیوس نکند که این هم حزب جمهورى اسلامى و این هم فلان فرد از برادرهاى ما!

منبع: حزب جمهوری اسلامی(گفتارها، گفتگوها، نوشتارها) انتشارات روزنه صص 194-196
شهید بهشتی یازده روز پیش از شهادت در تاریخ 27 خرداد سال 1360 در ساختمانی که بعد قتلگاه او و یارانش شد سخنانی گفت تا ضبط آنها به خوانندگان تاریخ نشان دهد سیرت پیشگامان انقلاب اسلامی بر محور اخلاق و انسانیت بوده و اینکه امروز این جملات و گفتار عجیب می نماید نشان از گرد غربتی است که اندکی کینه توز بر اندیشه والای این راست قامتان تاریخ بنشانده اند:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.