محمد عماره

در میان خبرهای ناگوار مربوط به شیوع ویروس کرونا، خبر درگذشت محمد عماره متفکر مصری در اوایل اسفندماه 1398 کمتر مورد توجه قرار گرفت.

محمد عماره از اندیشمندان اسلامی بود که در ۹۰ سالگی دیده از جهان فرو بست به ارتقای اندیشه اسلامی توجه داشت. وی معتقد بود در جوامع اسلامی، احکام الهی استنباط شده اما با واقعیت زمانه کمتر تطبیق داده می‌شود و همین موضوع نیز سبب برخی ناکارآمدی‌ها می‌گردد.

عماره به اندیشه‌های سیاسی نیز توجه داشت و می‌کوشید تا نظر اسلام را در قبال شیوه حکومتداری استنباط کند. او معتقد بود اسلام حکمی کلی را در خصوص حکومت بیان کرده، اما از ورود به جزئیات امتناع داشته و آن را به عقل بشر واگذارده است.

عماره در مقابل ایده‌های پایان تاریخ و جنگ تمدن‌ها، از نظریه‌ای دفاع می‌کرد که آن را نظریه تدافع می‌نامید. وی این ایده را با استناد به متون دینی استنباط کرده بود.

در این پرونده به برخی از آراء این متفکر مصری اشاره شده است.

زندگی‌نامه محمد عماره به قلم سینا ساداتی

محمد عماره و حاکمیت دینی به قلم رضا برزگر

ایده‌هایی برای قرن جدید به قلم مهدی دلیر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.