سوءاستفادۀ جنسی کشیش‌ها؛ سیستماتیک و ادامه‌دار یا اتفاقی نادر؟

پس از آنکه نخستین اتهامات جنجالی در خصوص سوءاستفادۀ جنسی کشیش‌های کاتولیک در سال 2002 مطرح شد، در پرونده‌های مشابهی، بارها علیه اسقف‌ها و کشیش‌ها اقامۀ دعوا شده است که در یکی از آخرین پرونده‌ها در سال 2018، موج جدیدی از این اتهامات بر کلیسا وارد شد.

به گزارش دین‌آنلاین، در گزارش این پرونده، که از سال 1947 تا سال 2017 را در بر می‌گیرد، آمده است 301 کشیش کاتولیک متهم به سوءاستفادۀ جنسی از بیش از 1000 نفر هستند. در تمام این دورۀ هفتادساله، مقامات کلیسا اتهامات سوءاستفادۀ جنسی را ثبت و بایگانی می‌کردند و به طور سازمان‌یافته، بر سوءاستفادۀ جنسی کشیش‌های کاتولیک سرپوش می‌گذاشتند.

با توجه به تأیید صحت این اتهامات، احتمال بدبین شدن افراد به کشیش‌ها وجود دارد. نحوۀ برخورد کلیسا با این پرونده‌ها نیز احتمالاً به این بدبینی‌ها دربارۀ کلیسا و به‌طور کلی، دین نهادینه‌شده دامن می‌زند: بسیاری از اسقف‌ها و مقامات کلیسا قربانیان سوءاستفادۀ جنسی را مخالفان قانونی‌ای به حساب آورده‌اند که باید ساکتشان کرد و از نظر آنها، این قربانیان مزاحمان و دردسرآفرین‌هایی هستند که باید تحت کنترل قرار بگیرند. بسیاری از این پرونده‌های سوءاستفادۀ جنسی، به‌صورت سربسته، در داخل خود کلیسا و در جهت مصلحت و منفعت آن رسیدگی و حل‌وفصل شده‌اند بدون آنکه دخالت و بازرسی‌های نهادهای مدنی را لازم بدانند.

طبق نظرسنجی‌های مؤسسۀ پیو، تقربیاً هشتاد درصد آمریکایی‌ها معتقدند که سوءاستفادۀ جنسی کشیش‌های کاتولیک امری دنباله‌دار و سیستماتیک است. با این حال، حدوداً نیمی از افراد بر این باورند که سوءاستفادۀ جنسی منحصر به روحانیان کلیسای کاتولیک نمی‌شود و در میان پیشوایان سایر ادیان نیز شایع است.

همچنین نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ در خصوص شغل افراد نشان می‌دهد که کشیش‌ها، خواه پروتستان خواه کاتولیک، بیشترین تنزل اخلاقی را داشته‌اند و این تنزل همچنان ادامه دارد. در سال 2001، میزان شرافت و صداقت شغلی و اخلاق کاریِ کشیش‌ها 64 درصد بود. پس از رسوایی جنسی کشیش‌ها در سال 2002، این عدد به 52 درصد کاهش یافت و این سیر نزولی ادامه یافت و به 42 درصد در سال 2017 رسید.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.