آخرین مطالب

قالب>يادداشت

تدبیر و نمایش

افراد و اجتماع براي زيستن به آگاهي و آزادي نيازمندند تا امور را تدبير كنند، تمشيت امور برمبناي آگاهي و آزادي تدبير…

نسبت فلسفه، عقلانیت و زندگی

لازمة زندگی بر طبق فلسفه و زیست عقلانی، داشتن «ذهن فلسفی» است. انسان آنگاه می‌تواند به نحو عقلانی زندگی کند که ذهن…
نمایش مطالب قدیمی‌تر