آخرین مطالب

مناسک و آیین

خدمات هوش مصنوعی در حج

مسئولان برگزاری حج در عربستان به استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارائه خدمات به حجاج روی آورده‌اند.

پیوند عمیق آب و نیایش

به باور یکی از اعضای انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی، بین جشن تیرگان، آیین‌های باران خواهی، نماز باران، آب طلبان، آب…