مرور برچسب

هند

مرمت بزرگترین قرآن خطی آسیا در هند

دو جزء از بزرگترین قرآن خطی آسیا با ۲۵۰ سال قدمت که به علت باران‌های شدید موسمی آسیب دیده بود، پس از مرمت و بازسازی به همت ایرانیان به مسجد بارودای هند اهدا شد.