مرور برچسب

علی مطهری

با طلاب درس‌خوان کمی که داریم، نیازهای درون کشور هم برطرف نمی شود چه برسد به تامین نیازهای خارج از…

دین آنلاین، روزنامه های «فرهیختگان» و «شرق» را با این عناوین اقتباسی مرور کرده است: «دانشگاهیان چند هفته ای صبر کنند، مصونیت قضایی آزاداندیشی از راه خواهد رسید!»، «کمک به…

سخت گیری های بعد از ۸۸ جبران شود

در حوادث انتخابات 88 سختگیری و خشونتی به کار رفت که به نظر من ضرورتی نداشت. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر اکثر معترضان با نظام آشتی کرده و دیگر ضرورتی برای ادامه این نوع…

جوابیه دکتر علی مطهری به اظهارات دکتر نصر

در پی انتشار گفتگوی مهرنامه با دکتر سیدحسین نصر که مدعی شده دلیل رفتنش به دفتر فرح، عمل به توصیه شهید مطهری بوده، دکتر علی مطهری در پاسخ به این ادعاها، متن زیر را به برخی…