مرور برچسب

علی مطهری

مردم روحانی را منادی تغییر دانستند

در شادی مردم پس از اعلام نتیجه انتخابات، هیچ شعاری علیه نظام وجود نداشت؛ چون مسئولان نظام تجربه سال 88 را در اختیار داشتند. در سال 88 فضا دو قطبی شد و هیجانی شد. به نظر من سوء…