مرور برچسب

اربعین

بازرگان با حضور زنان در مجلس اول مخالف بود

اعتماد در این شماره از اما و اگرها در تفسیر کلمه رجال در اصل ۱۵ قانون اساسی نوشته و با تاکید بر لزوم بیمه شدن زائران اربعین، به معرفی کتابی از «ژولیا كریستوا» پرداخته است.

علی مطهری: از حریت و آزادگی حوزه کاسته شده است

اعتماد در این شماره از دیدار مطهری با آیت الله سیستانی نوشته و در کنار انعکاس سخنان رئیس جمهوری در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، گفتگو با سیدحسین موسویان را به چاپ رسانده است.