مرور برچسب

اربعین

مصاحبه با پروفسور ابراهیم الحیدری

این مصاحبه در سال ۲۰۱۰ میلادی، توسط مجله عراقی اطیاف با پروفسور ابراهیم الحیدری انجام شد که گزارش آن در شماره دوم مجله آمده است. دین آنلاین، متن اصلی مصاحبه را از نویسندگان…

راز و رمز بقا و نفوذ نهضت حسینی در میان شیعیان (تحلیلی روان‌شناختی، جامعه‌شناختی‌ و سیاسی و …)

این نوشتار با استفاده از روش پژوهش اکتشافی یا تولید انگاره در پی پاسخ به این پرسش است که چرا عکس العملی که شیعیان برای شهادت امام حسین علیه السلام دارند، برای هیچ کس دیگر،…