تشدید قوانین مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسا

پاپ فرانسیس در دستور جدیدی تعریف و دامنه رفتارهایی که مفهوم سوء استفاده جنسی از کودکان را در بر دارد توسعه داد.

در پی سوء استفاده جنسی از کودکان در سال‌های متمادی و گزارش‌های این سوء استفاده از سوی  برخی کلیساها و کشیشان که منجر به خدشه‌دار شدن حیثیت کلیسای کاتولیک نزد افکار عمومی شد، پاپ فرانسیس در دستور جدیدی تعریف و دامنه رفتارهایی که مفهوم سوء استفاده جنسی از کودکان را در بر دارد توسعه داد.
 

گفته می‌شود این دستور جدید اعضای کلیسا را در همه شرایط حتی خارج از واتیکان تحت پوشش قرار می‌دهد و گامی برای مبارزه با سوء استفاده جنسی  از کودکان توسط پاپ فرانسیس به شمار می‌رود.
 

پاپ فرانسیس همچنین دامنه همکاری و نقش کلیسا را در مبارزه با پول‌شویی گسترش داد.
 

گفتنی است سازمان حقوق بشر اروپا اخیرا از واتیکان خواسته است امکان دسترسی به هزاران سند سوء استفاده از کودکان توسط اعضای واتیکان را فراهم کند.
 

پاپ فرانسیس در دستور جدیدی تعریف و دامنه رفتارهایی که مفهوم سوء استفاده جنسی از کودکان را در بر دارد توسعه داد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.