چرا بخشندگی با اینکه شما را پولدار نمی سازد مهم است؟

توماس مک دانیلز

بسیاری بر این باورند که انسان‌های واقعی بخشنده کمی در جهان وجود دارند و برخی دیگر معتقدند بخشندگی مستقیم با میزان درآمد مرتبط است و همچنین عده‌ای می‌گویند بخشندگی یک فلسفه ایمانی بزرگ است. با وجود این بایستی درک کنیم بخشندگی هرگز بدان مربوط نیست که ما چه مقدار داریم و چه مقدار قرار است ببخشیم. بخشندگی امر لحظه‌ای یا تصادفی نیست بلکه سبک زندگی است.

من و همسرم یک سگ اشنوزر به اسم دیزی داریم. در گذر سالها، دیزی به ما درباره دوستی، طرز برخورد، ایمان ورزی و زندگی درسهای زیادی را یاد داده است. ما معتقدیم که یک سگ بزرگ بهترین دوست انسان است و دیزی این امر را به خوبی نشان می دهد. هر روز صبح ما به دیزی اجازه میدهیم که به حیاط برود. وقتی که در را باز می کنیم او بلافاصله به سمت حیاط می دود. ما هر روز شیفته علاقه او به جست و خیز کردن و زندگی کردن هستیم. دیزی هر روز آماده است تا درس زندگی و [پر از] انرژی به دیگران بدهد.
4 راه برای غلبه بر مشکلات (همیشه با یک دعا شروع کنید)
کاشتن و درو کردن در زندگی یک آموزه انجیلی است که خداوند آن را هدفمندانه در تمام زندگی ایجاد نموده است. یک واقعیت است که زندگی هر آنچه ما می کاریم به ما باز می گرداند و اگر ما همچون دیزی زندگی می کردیم ما پاداشهای بیشتری را بدست می آوردیم. دیزی هر روز در حال بخشندگی است. اکنون در این سوالات تأملی نماییم:
ـ آیا شما توجه داشته اید که انسانهای بخشنده به دیگران انرژی می دهند؟
ـ آیا شما متوجه بوده اید که بخشندگی در میان مردم یک امر کمیابی است؟
ـ آیا توجه داشته اید که انسانهای بخشنده به ندرت دست از بخشندگی بر می دارند؟
در اینجا دو نمونه آماری قابل توجه درباره امریکایی ها و بخشندگی را ذکر می کنم:
ـ اکثر آدمهای بخشنده (براساس درصد) آدمهای موفقی نیستند.
ـ ثروتمندان کمتر از 2 درصد درآمدشان را به امور خیریه اختصاص می دهند.
بسیاری بر این باورند که انسانهای واقعی بخشنده کمی در جهان وجود دارند و برخی دیگر معتقدند بخشندگی مستقیما با میزان درآمد مرتبط می باشد و همچنین عده ای می گویند بخشندگی یک فلسفه ایمانی بزرگ است. با وجود این بایستی درک کنیم بخشندگی هرگز بدان مربوط نیست که ما چه مقدار داریم و چه مقدار قرار است ببخشیم. بخشندگی امر لحظه ای یا تصادفی نیست بلکه سبک زندگی است. درباره بخشندگی آورده اند که آمادگی یا آزادگی در اعطا کردن است و این بسیار مهمتر از دادن ثروت است.
در ادامه نکاتی را پیرامون بخشندگی می آورم که برای شکل دادن سبک زندگی به ما کمک می کند:
1ـ بخشندگی زاییده یک روح سپاسگزار است
اگر ما نسبت به پدر و مادرمان سپاسگزار هستیم در برابر آنها بخشنده هم هستیم.
2ـ بخشندگی هرگز یک بازی حدسی نیست
آیا شده است که به همراه رفیق تان جهت صرف ناهار به جایی بروید و در هنگام پرداخت کردن متحیر مانده باشید؟ شخص متظاهر همیشه وانمود می کند که گویی او میخواسته این کار را انجام بدهد ولی افراد بخشنده واقعی یک قدم جلوتر هستند و پرداخت می کنند.
3ـ بخشندگی، مسری است
رفتارهای متحیرکننده بخشندگی می تواند یک دنیا را حیران خودش نماید. وقتی دیگران این نوع رفتارها را می دهند تشویق می شوند تا از آنها پیشی بگیرند. بخشنده ها برای بدست آوردن، برنامه ریزی و تقسیم کردن ثروت و بخشندگی شان با دیگران آدمهای زرنگی می باشند.
مسلم است که بخشندگی سبکی است که می تواند سبب تشویق دیگران، تغییر شرایط و تأمل نمودن در قلب سپاسگزارمان شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.