نگاه غلط برخی اصولگرایان به حکومت دینی

یک تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به عدم اقبال مردم به اصولگرایان در چند انتخابات اخیر گفت: «عدم توجه اصولگرایان به خواسته های اصلی مردم یکی از دلایل اساسی ناکامی اصولگرایان و کنار رفتن از قدرت بود که از آن می توان با عنوان چالش سیاسی در جناح اصولگرا نام برد.»

ناصر ایمانی روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت گفت: «بنده عدم اقبال مردم به اصولگرایان را خیلی مرتبط با شعارهای اصولگرایان نمی دانم. به نظر من نوع نگاه مردم خیلی متاثر از شعارهای اصولگرایان یا اصلاح طلبان نیست و علت ناکامی اصولگرایان در چند انتخابات اخیر از جمله انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را باید در جایی دیگر جستجو کرد.»

وی ادامه داد: «به اعتقاد من اصولگرایان به تدریج از متن خواسته های مردم فاصله گرفتند و علت اساسی این فاصله گرفتن نوعی اطمینان از این مسئله بود که اصلاح طلبان یا افراد دیگری به غیر از اصولگرایان به دلیل مسئله تایید صلاحیت یا مسئله نهادهای قانونی نظام امکان حضور در قدرت را ندارند.»

وی افزود: «در واقع اصولگرایان به این مقوله بیش از حد اتکا کردند که خود به تنهایی در قدرت باقی خواهند ماند. بنابراین اصولگرایان به تدریج از آن چیزی که در متن جامعه در جریان است و از خواسته های اساسی و تنگناهای مردم و نوع نگاه مردم به اوضاع کشور، دولت و مسئله قدرت فاصله گرفتند.»

وی خاطرنشان کرد: «در این شرایط اصولگرایان عموما در شعارها و خواسته های خود غور می کردند؛ بدون آنکه ببینند متن مردم چه می خواهد و جامعه چطور فکر می کند و شاید این مسائل برای آنها دیگر خیلی هم مهم نبود؛ چون اساسا این طور فکر می کردند که متن جامعه هر طور می خواهد فکر کند، ما در قدرت باقی خواهیم ماند.»

وی تصریح کرد: «لذا این نوع نگاه اصولگرایان و عدم توجه به خواسته های اصلی مردم یکی از دلایل اساسی ناکامی اصولگرایان و کنار رفتن از قدرت بود که از آن می توان با عنوان چالش سیاسی در جناح اصولگرا نام برد.»

ایمانی اظهار کرد: «اما یکی دیگر از چالش های جناح اصولگرا که یک چالش فکری – ایدئولوژیک محسوب می شود مسئله نوع نگاه برخی از طیف های اصولگرا به مقوله حکومت دینی و ولایت فقیه بود.»

وی ادامه داد: «این اصولگرایان به دلیل نوع نگاه غلطی که به این مقوله داشتند نسبت به بسیاری از تحولات جامعه خنثی بودند و توجهی به خواسته های مردم نداشتند؛ چون نگاه آنها به مقوله حکومت دینی و ولایت فقیه غلط بود.»

این روزنامه نگار افزود: «برای آنکه بیشتر بتوان با این چالش آشنا شد بنده شما را به بیانیه جناح اصولگرای مجلس پس از سخنان رهبری که درباره واقعه یکشنبه سیاه در مجلس ایراد شد ارجاع می دهم.»

وی گفت: «اصولگرایان عموما در مقابل بسیاری از اتفاقات و حوادث تلخی که به خصوص در سال های اخیر در مسائل اقتصادی، سیاسی و یا سیاست خارجی بوجود آمد سکوت کردند که در واقع این سکوت در عرصه سیاست به معنای تایید تلقی می شود.»

وی تاکید کرد: «این رویکرد به دلیل نوع نگاه غلط اصولگرایان به مقوله حکومت دینی و ولایت فقیه بود که آنها را به این سمت می کشاند که در مقابل حوادث مختلف سکوت کنند.»

ایمانی در پاسخ به این سوال که چرا برخی اصولگرایان نمی خواهند بپذیرند دچار بحران هستند؟، گفت: «البته بنده صرف نظر از دیدگاههای برخی اصولگرایان، انتخابات اخیر را یک انتخابات اصولگرایی – اصلاح طلبی به آن صورت که تعبیر می شود نمی دانم.»

وی ادامه داد: «اما این را هم قبول دارم که اصولگرایان در این انتخابات با توجه به کاندیداهایی که داشتند و به خصوص کاندیداهایی که شاخص جریان اصولگرایی محسوب می شوند نتوانستند موفق شوند.»

این روزنامه نگار اظهار کرد: «در عین حال اینکه چرا اصولگرایان نمی خواهند قبول کنند دچار بحران هستند به این دلیل است که نوع نگاه اصولگرایان به صحنه سیاست یک نگاه پراگماتیستی نیست.»

وی ادامه داد: «نگاه آنها به صحنه سیاست تا حدودی ایدئولوژیک است و می گویند آن چیزی را که ما می خواهیم درست است و غیر از آن غلط است. در حالی که یک جریان سیاسی باید نسبت به اقتضائات زمان قدرت انعطاف داشته باشد و بتواند در هر شرایطی حتی با حداقل های مورد رضایت خود کنار بیاید.»

وی افزود: «در این باره می توان به عنوان نمونه حرکت های سیاسی حزب الله و رهبر آن در صحنه سیاسی جامعه لبنان یا تصمیم اصلاح طلبان در انتخابات اخیر که به حداقل مورد رضایت خود (آقای دکتر روحانی) اکتفا کردند را مثال زد. یعنی اصلاح طلبان تا این حد خواسته های خود در صحنه سیاست را تقلیل دادند.»

وی تصریح کرد: «اما چون نگاه اصولگرایان به صحنه سیاست یک نگاه سخت است و صحنه را بیشتر ایدئولوژیک می بینند نمی خواهند بپذیرند از خواسته های عمومی مردم فاصله گرفتند و می گویند آن چیزی که ما می خواهیم یا می شود یا نمی شود و اگر نشد دیگر نسبت به آن انعطاف پذیری نخواهند داشت تا بتوانند خود را با شرایط وفق دهند.»

وی افزود: «بنابراین نتیجه آن می شود که اصولگرایان از صحنه کنار بروند که این مسئله خود باعث دور شدن بیشتر آنها از جامعه می شود.»

ایمانی گفت: «پس از دوم خرداد 76 در همان روزها و هفته های اول (و نه پس از آن) شاهد بودیم که اصولگرایان به نوعی با صحنه سیاست قهر کردند. البته این رویکرد پس از انتخابات مجلس سوم در جناح اصلاح طلب هم وجود داشت که به تعطیلی مجمع روحانیون مبارز کشیده شد.»

وی ادامه داد: «اما اصلاح طلبان به سرعت این رویکرد را اصلاح کردند و فهمیدند صحنه سیاست یک صحنه واقعی است و باید با این واقعیت کنار آمد و سعی کرد به حداقل ها و نه حداکثر ها اکتفا کرد و با حداقل ها موجودیت خود را در جامعه حفظ کرد. اما همانطور که عرض شد اصولگرایان خیلی این نگاه را به صحنه سیاست ندارند.»

منبع:جماران
یک تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به عدم اقبال مردم به اصولگرایان در چند انتخابات اخیر گفت: «عدم توجه اصولگرایان به خواسته های اصلی مردم یکی از دلایل اساسی ناکامی اصولگرایان و کنار رفتن از قدرت بود که از آن می توان با عنوان چالش سیاسی در جناح اصولگرا نام برد.»ناصر ایمانی روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.