چالش دینی سرزمینی بومیان امریکا با ترامپ

۴۰ سال پیش کنگره امریکا قانونی تحت عنوان “آزادی اعمال دینی بومیان امریکا” تصویب کرد که طی آن بومیان امریکا می توانند در انجام اعمال مذهبی خود آزاد باشند و دسترسی آنها به مکان های مذهبی خود حفاظت می شود. این تغییر پس از ۵۰۰ سال غلبه بر بومیان و تغییر کیش اجباری آنان به مسیحیت رخ داد. اما با روی کار آمدن ترامپ و برخی از اعمال او از جمله تخریب بخشی از یکی از مکانهای مقدس بومیان امریکا به نام bear ears monumentدوباره آزادی مذهبی و مکان های مذهبی بومیان امریکا مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
بسیاری از این مکان های مذهبی زمین هایی قابل توسعه دارند و امکان تخریب آنها وجود دارد. علاوه بر این که قانون دسترسی بومیان به مناطق مذهبی نیز قابل تاویل است و این موضوع باعث شده است که بومیان امریکا همچنان برای حفظ مکان های مقدس خود مبارزه کنند.

دین بومیان امربکا وابسته به سرزمین است، بدین معنا که آنها اعمال مذهبی خود را در مکان‌‌های مشخص جغرافیایی انجام می‌دهند. به گفته رهبر یکی از قبیله‌های بومی این زمین‌ها برای آنان مثل کلیسا، مکان‌هایی برای شفا و جذبه است. برخی از این مکان‌های مقدس مانند bear earsدر زمین‌های عمومی فدرال قرار دارند.

Bear ears همواره مکانی برای برگزاری مراسم آیینی، جشن‌ها و همچنین مکانی برای جمع‌آوری دارو بوده است. بومیان در سال ۲۰۱۵ اتحادی تحت عنوان اتحاد درون قبیله ای برای bear earsتشکیل دادند تا از این حوزه مقدس خود حفاظت کنند. 

در واقع مذاکرات حکومت امریکا و قبیله‌های بومی امریکا همواره به نفع بومیان نبوده است. بومیان همیشه دچار مشکل بوده‌اند که چگونه توضیح دهند زمین‌های مشخصی برای آنان مقدس است. برای مثال تنها ده سال پس از تصویب قانون آزادی مذهبی بومیان، دادگاهی در امریکا دستور به ساخت جاده‌ای در یکی از مکان‌های مقدس بومیان داد و تلاش‌های بومیان به شکست خورد. اگرچه بعد ساخت جاده با اقدام کنگره و قرار دادن مکان ساخت جاده جزو یکی از مکان‌های طبیعی حفاظت شده، متوقف شد. 

اکنون نیز سیاست جدید دولت ترامپ در تبعیض میان گروه‌های دینی و بی توجهی سیاست‌های وی به مکان‌های مذهبی، اهمیت مسئله مهم آزادی دینی در امریکا و همچنین آینده قانون آزادی دینی بومیان امریکا را به چالش کشیده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.