همه سران احزاب اسلامگرا متهمند

محمود فرغل عمر، رئیس حزب عدالت اجتماعی است که حالا در پی وقایع اخیر مصر بر ضد سران احزاب آزادی و عدالت، سلفی نور، حزب میانه، حزب اصالت و سازندگی و توسعه و حزب مصر قدرتمند، شکایت قضایی کرده تا اینکه هر حزب مدعی دینی بودن را منحل کند.

به گزارش الیوم السابع، محمود فرغل گفته است از زمان شکل‌گیری این احزاب مدعی دین، ارهاب و ترساندن مردم نیز آغاز شده است.

وی گفته است: این احزاب مدعی‌اند که گفتمان سیاسی‌شان دینی است اما روشن نیست که سرمایه‌شان از چه منابعی تأمین می‌شود و در این میان حزب آزادی و عدالت جایگاه نخست را در ارهاب در جامعه دارد.  

فرغل تأکید کرده است احزاب سیاسی مبتنی بر دین تنها کسانی هستند که اندیشه جهاد را در سر هوادارانشان می‌پرورانند.

وی ادعا کرده است که حزب سلفی نور که گمان می‌شود در مقابل حزب آزادی و عدالت است ازتباطاتی با امریکا دارد و از این رو نمی‌توان این احزاب را اسلامی دانست.

وی ناگفته نگذاشته که ما رخصت نخواهیم داد اخوان‌المسلمین دوباره بر مصر تسلط یابد و مملکت را به هشتاد سال گذشته بازگرداند.

محمود فرغل عمر، رئیس حزب عدالت اجتماعی است که حالا در پی وقایع اخیر مصر بر ضد سران احزاب آزادی و عدالت، سلفی نور، حزب میانه، حزب اصالت و سازندگی و توسعه و حزب مصر قدرتمند، شکایت قضایی کرده تا اینکه هر حزب مدعی دینی بودن را منحل کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.