دو میراث مهجور از امام خمینی

تحول در شالوده فکر و عمل در عرصه زیست بشری و فعال سازی ظرفیت وحی( کتاب) و برنامه های عملی( سرت و سنت و عترت) آن برای الگوسازی زیست و عرضه مدل اسلامی حیات، بزرگ ترین و والاترین نقطه نهضت جهانی امام خمینی است.

 

نجفعلی میرزایی

 این طرح شگرف و با شکوه دست کم به دو بازو و ابزار یا دو روند فراراهبرد نظری و عملی نیاز داشت. دو روند و جریان بزرگ قرآن و سنت که در طول تاریخ اسلام و ناشی از اراده های سیاسی دشمنان و نقشه های حساب شده ای و نیز ضعف و فشل دوستان و خودی ها با شگردهای خاصی ناکام و مهجور شده بودند. واینک شالوده و جوهر اصلی نهضت امام در راستای احیای کتاب و سنت بود.

1-باز طرح نظام نظری قرآنی : از نظر نظری و معرفتی، لازم بود که اندیشه دینی و روش برداشت تئوریک آن و از آن برای این مدل زیست تدوین گردد. در این عرصه، خود حضرت امام مبتنی بر ظرفیت های بی نظیر انسانی و اسلامی مکتب اهل البیت و تجربه تاریخی عترت در طول حدود دو قرن از سلوک معصومانه و پارادایم سازی اجتماعی مبتنی بر قرآن و سنت بر اساس مدیریت ذهنی و فطری عقلانی ، و با استفاده از ظرفیت های فکری طبقاتی از عالمان دین مدار و وارسته و نواندیش و زنده، تا حدودی توانست دست کم صراط المستقیمی به سوی نظام جامع معرفتی و معارفی دینی و الگویی تازه در کشف ابعاد تمدنی و مدیریتی جامع اسلام را برای جامعه بشری به ارمغان آورد.

2-باز طرح نظام عملی سنت و عترت : از نظر عملی و تجسم بخشی به الگوی عینی این صراط المستقیم، می بایست نماد و نمودی در عینیت زیست از چنین اسلامی به منصه ظهور برساند. از این رو در مقابل الگوهای شرقی و غربی، سکولار و خرافاتی، رادیکال و لیبرال دست به معماری تجربه انقلاب و جمهوری اسلامی در واقعیت زیست زد. حضرت امام بنوعی هم الگوی فکری را تدوین کرد و هم برای معقول انگاری و باورسازی و اعتماد نفس امت اسلامی در این که این ابرسامانۀ بزرگ فکری و نظری دارای قدرت های تحقق پذیری نیز هست و مدینۀ فاضله ای خیالاتی و یوتوپیایی غیر قابل تعبیر و تحقق نیست، در میدان عمل و عینیت، همان برداشت عترتی و ناب اسلامی را در جامۀ الگوی عقلانی حاکمیت دینی در ایران را برافراشت.

و اینک که این امانت بزگ و این دو طرح عظیم علم و عمل اسلامی بر شانه های ما سنگینی میکند و گرانی آن بر دوش هر عالم رسالت مدار و مکتبی محسوس است ، سه کار اساسی اجتناب ناپذیر است:

1- فهم و دریافت درست و منطقی این دو امانت.

2- تعمیق و تعالی بخشی به روش های معرفی و تبیین و تفسیر درست آنها برای جامعه اسلامی ایران و نسلهای مختلف جهان اسلام و مخاطب غیر مسلمان جهان معاصر.

3-  بالنده سازی و توسعه و تحول بخشی و نوسازی و پرجنبش کردن آنها در شرایط و مقتضیات زمانه.

4-  بازتولید هر دو نظام نظری و الگوهای ساختار و عمل در قالب نسخه ها و مدل های متنوع و متناسب با دیگر ملل و جوامع بشری.

 
تحول در شالوده فکر و عمل در عرصه زیست بشری و فعال سازی ظرفیت وحی( کتاب) و برنامه های عملی( سرت و سنت و عترت) آن برای الگوسازی زیست و عرضه مدل اسلامی حیات، بزرگ ترین و والاترین نقطه نهضت جهانی امام خمینی است.نجفعلی میرزایی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.