مخالفت یهودیان افراطی با نیایش زنان در دیوار غربی

یهودیان افراطی با برگزاری تظاهراتی نسبت به اجرای مراسم نیایش ماهانه زنان در بخش دیوار غربی بیت المقدس اعتراض کردند.

به گزارش هافینگتون پست رئیس پلیس فلسطین اشغالی در این باره گفت که عده ای از مردان یهودی افراطی با تجمع در دیوار غربی بیت المقدس نسبت به برگزاری مراسم نیایش ماهیانه زنان در دیوار غرب که دوشنبه برگزار شد اعتراض کرند.
 

به گفته وی این افراد حضور زنان را مجاز به حضور در این مراسم نمی دانند و آن را مغایر با اصول یهودیت می دانند.
 

سخنگوی این تجمع زنان یهودی می گوید در حالیکه ما با اسکورت امنیتی پلیس در بخشی مشخص و جداگانه از مردان به انجام نیایش پرداختیم اما تظاهر کنندگان افراطی در صدد بر هم زدن مراسم ما بودند.
 

گفتنی است مسئله نحوه تعامل با یهودیان فوق افراطی (ultra-Orthodox) و درخواست های افراطی آنها مانند رعایت حجاب کامل از سوی زنان، تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی مانند اتوبوس، عدم خدمت وظیفه عمومی، دریافت مستمر شهریه به ازای تحصیل علوم دینی و امتیازخواهی های اجتماعی مشابه  در سال های اخیر به چالشی جدی برای دولت فلسطین اشغالی تبدیل شده است. یکی از بزرگترین این گروه های افراطی، حریدیان هستند.
 
یهودیان افراطی با برگزاری تظاهراتی نسبت به اجرای مراسم نیایش ماهانه زنان در بخش دیوار غربی بیت المقدس اعتراض کردند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.