نگاهی به کتاب «خدا و انسان در تهران» تألیف حسین کمالی

کتاب «کتاب «خدا و انسان در تهران؛ دیدگاه‌های مخالف دربارۀ خداوند از قاجاریه تا جمهوری اسلامی» به قلم حسین کمالی شانزدهم ژانویه 2018 توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا در 240 صفحه منتشر خواهد شد.

به گزارش دین‌آنلاین، حسین کمالی در کتاب «خدا و انسان در تهران»، به بررسی فرایندهای تاریخی‌ای می‌پردازد که ظرف دویست سال گذشته دیدگاه‌های متضادّی را دربارۀ خداوند در پایتخت ایران به وجود آورده و از میان برده‌اند.

کمالی در این کتاب بررسی می‌کند که چگونه در این دوره یک سری اندیشه‌ها دربارۀ خداوند زمینه‌سازی شده، مورد بحث قرار گرفته و تغییرشکل یافته است.  او بر این نکته تأکید می‌کند که چگونه دیدگاه‌هایی که دربارۀ خداوند وجود دارد به مفهوم‌پردازی‌های متفاوتی دربارۀ طبیعت، منطق، حقوق، اخلاقیات و صاحبان قدرت شکل داده و از آنها تأثیر گرفته است.

کتاب «خدا و انسان در تهران» به تحلیل سیاست‌های رسمی دولت، کتب درسی جدید و برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها می‌پردازد. همچنین در این کتاب باورهای مردم، آیین‌های مذهبی و نگرش‌های فلسفی و حقوقی‌ای که در رابطه با مسائل مذهبی در نهادهای سنّتی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

کمالی ثبات و دگرگونی‌های مذهبی را در سلسله‌های قاجار و پهلوی مورد بررسی قرار داده است. از دیگر موضوعات مطرح شده در این کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت همه‌گیریِ انتظار آمدن منجی، این که چرا ملّتی که رو به مدرنیته پیش می‌رفت به طور ناگهانی به سمت تدیّن گرایش پیدا کرد، و این که چگونه جمهوری اسلامی از دیدگاه‌های موجود دربارۀ خداوند علیه دشمنان خارجی و منتقدان داخلی استفاده می‌کند.

این کتاب علاوه بر مسلمانان شیعه که اکثریت جمعیت ایران را شکل می‌دهند، به بررسی اوضاع و احوال مسلمانان اهل‌سنّت، ارامنه، مسیحیان آشوری، یهودیان، بهایی‌ها و زرتشتی‌ها نیز می‌پردازد و مسائل مربوط به جنسیت و طبقات اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب «خدا و انسان در تهران» با تمرکز بر تنوّع دیدگاه‌های موجود دربارۀ خداوند، چشم‌انداز بدیعی دربارۀ جنبش‌های روشنفکری‌ای که مدرنیتۀ ایران را شکل داده‌اند در اختیار ما قرار می‌دهد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.