با اجازه پاپ فرانسیس مردان متأهل نیز اجازۀ کشیش شدن خواهند داشت

پاپ فرانسیس ضمن مصاحبه‌ای با هفته‌نامۀ آلمانیِ «دی تسایت» اظهار داشت که ممکن است کلیسای کاتولیک در مورد کشیش شدن مردان متأهل تجدیدنظر کند. بدین ترتیب این مردان اجازه خواهند داشت تا در مناطق دورافتاده‌ای که بی‌کشیش مانده‌اند، کسوت کشیشی بر تن کنند و به این حرفه بپردازند.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، پاپ فرانسیس با اشاره به مردان متأهل مسن‌تری که هم‌اکنون مشغول کار در کلیسا هستند عنوان داشت: "ما باید به این موضوع فکر کنیم که آیا کشیش شدن مردان متأهل امکان‌پذیر است یا خیر… سپس باید ببینیم چه مسئولیت‌هایی برای این دست افراد مناسب‌تر است، برای مثال کار در جوامع دورافتاده را می‌توان برای آنها در نظر گرفت."
 
بسیاری از اولیاء امور کلیسا معتقدند که با توجّه به کمبود کشیش در بسیاری از مناطق، باید باب تازه‌ای برای کشیش شدن گشوده شود. آنها بر این باورند که علاوه بر کشیشانی که سوگند تجرّد یاد می‌کنند، مردان متأهل و مسن‌تری نیز که از مدّت‌ها پیش سرسپردگی خود را نسبت به کلیسا ثابت کرده‌اند می‌توانند به جرگۀ کشیش‌ها وارد شوند.

پاپ فرانسیس در ماه مه 2014 گفته بود که یک تعداد کشیش متأهل در کلیسا مشغول به کار هستند. منظور وی کشیشان آنگلیکانی که به مذهب کاتولیک گرویده بودند، کاتولیک‌های قبطی و کشیشان بعضی از کلیساهای شرقی بود.

سابق بر این، کلیسا و به‌ویژه پاپِ سابق یعنی پاپ بندیکت شانزدهم اظهار داشته بودند که تجرّد برعکس بعضی مسائل مثل «رستاخیز عیسی مسیح»، موضوعی نیست که کلیسا نسبت به آن انعطاف‌ناپذیر باشد و تعصّب بورزد.

با این حال فرانسیس گفته است که اختیارِ ازدواج دادن به کشیشانِ کارآموز راه‌حلّ مناسبی نیست.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.