مرگ لزوماً ترسناک نیست

بروس هوروویتز

کلوین چین مؤلف کتاب «غلبه بر ترس از مرگ» و مؤسس بنیادی با همین عنوان می‌گوید همۀ مردم صرف‌نظر از فرهنگ، دین یا ملیّتِ خود از مرگ واهمه دارند. احساس ترس صرفاً زاییدۀ پیش‌بینیِ غم و ناراحتی است. اما لزومی ندارد از مرگ بترسیم.

هرکس باید خود راهی برای مقابله با این ترس پیدا کند. یکی از کارشناسان که چندین سال به موضوع مرگ پرداخته و موفّق شده است بر این ترس غلبه کند می‌گوید مرگ آن چیز وحشتناکی که اکثر مردم نگران آنند نیست.
 
دونا آترز که یک پرستار، نویسنده و سخنران انگیزشی است می‌گوید: "مرگ معمولاً فرایندی آرام است. نادرند کسانی که با جیغ و فریاد جان بدهند؛ مرگ برای اکثر مردم همانند به خواب رفتن است".

او معتقد است مهم‌ترین خصیصۀ کسانی که بدون هیچ واهمه‌ای با مرگ روبرو می‌شوند ایمان است. به گفتۀ آترز کسانی که به چیزی ایمان دارند، مثل کسانی که هیچ امیدی ندارند از مرگ عزیزان خود اندوهگین نمی‌شوند.

کلوین چین به این نتیجه رسیده است که جوانان بیش از دیگران از مرگ می‌ترسند. او این ترس را پیامد منفی رسانه‌های اجتماعی می‌داند. بمباران و سرعت ارتباطات به طور غیرمستقیم منجر به ایجاد حسّ ترس نسبت به مرگ می‌شود.

شاید سیاست هم در شکل‌گیری این ترس بی‌تأثیر نباشد. تحقیقات صورت‌گرفته حاکی از آن است که در زمان‌های آشوب و تحوّلات سیاسی، به‌ویژه هنگامی که مردم به یاد میرایی و مرگ خود می‌افتند این ترس شدّت می‌گیرد.

شاید هیچ‌چیز نتواند به اندازۀ عشق موجب فروخوابیدن وحشت فرد محتضر شود. پیرزن بیمار و روبه‌موتی از ترس مرگ به‌شدّت آشفته و پریشان‌حال شده بود. نه پزشکان می‌توانستند کمکی به او کنند، نه داروها. اما وقتی نوه‌اش با او تماس گرفت، مادربزرگ دانست که بعد از مرگ نیز در یاد عزیزانش زنده خواهد بود و بدین ترتیب از ترس او کاسته شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.