مادران به نسبت پدران تأثیرگذاری بیشتری در گرایش دینی فرزندان دارند

تعداد امریکایی‌هایی که در خانواده‌های دارای تنوع دینی زندگی می‌کنند رو به افزایش است.

به گزارش دین‌آنلاین، براساس یکی از تازه‌ترین پژوهش‌های مؤسسۀ پیو، حدود یک پنجم مردم امریکا در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که در آنها والدین پیرو ادیان متفاوتی هستند. 27درصد این افراد متعلّق به نسل هزاره هستند (تولّد نسل هزاره از اواخر دهۀ 1970 یا اوایل دهۀ 1980 آغاز شده و در اوایل دهۀ 2000 به پایان رسیده‌ است). تنها والدین 13درصد از افراد متعلّق به نسل خاموش (نسلی از امریکایی‌ها که در فاصلۀ سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۴۲ زاده شده‌اند) ادیان متفاوتی دارند.

24درصد از افراد متعلّق به نسل هزاره، دارای یک والد مذهبی و یک والد لامذهب هستند. 62درصد این افراد معمولاً بی‌دین بار خواهند آمد. همچنین 62درصد افرادی که والدین آنها هر دو کاتولیک بوده‌اند، کاتولیک بار خواهند آمد. 79درصد کسانی که در خانواده‌های پروتستان بزرگ شده‌اند نیز پروتستان بار خواهند آمد. 50درصد کودکانی که یکی از والدین آنها کاتولیک است، کاتولیک می‌شوند و از کودکانی که یکی از والدین آنها پروتستان هستند نیز 56درصد پروتستان خواهند شد.

دربارۀ امریکایی‌هایی که والدین آنها پیرو ادیان متفاوتی هستند، یافته‌های جالبی به دست آمده است. تقریباً 3درصد از تمام افراد بزرگسال امریکایی در آن واحد به ادیان مختلفی گرایش دارند. دلیل این امر یا تنوّع ادیان والدین و دیگر اعضای خانواده، یا تغییر دین والدین بوده است. کسانی که در چنین خانواده‌هایی زندگی کرده‌اند، عمدتاً به دین مادر خود گرایش پیدا کرده‌اند. مادران به نسبت پدران، نقش مهم‌تری در حیات دینی امریکایی‌ها ایفا می‌کنند.


یک دهم کسانی که در خانواده‌های دارای تنوع دینی بزرگ شده‌اند، دارای والدینی مذهبی هستند که هر یک پیرو دین متفاوتی است. 12درصد این افراد دارای یک والد مذهبی و یک والد لامذهب هستند.

اما همچنان تعداد امریکایی‌هایی که براساس یک دین تربیت شده‌اند غالب است. در کشور امریکا از هر ده نفر، هشت نفر با یک تربیت دینی بزرگ شده‌اند. این رقم هم شامل کسانی می‌شود که والدین آنها هر دو پیرو یک دین واحد بوده‌اند (دو سوم) و هم شامل کسانی است که توسط یک والد بزرگ شده‌اند (14درصد).

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.