بی دین ها برای جامعه امریکا پدیده بدی هستند

نیمی از مردم آمریکا معتقدند افرادی که خود را متعلق به هیچ دینی نمی دانند برای جامعه امریکا پدیده بدی هستند.

 بر اساس نتایج یک نظرسنجی که از سوی موسسه مطالعات اجتماعی دینی پیوفورم صورت گرفت مردم در پاسخ به این سوال که وجود افراد بدون دین برای جامعه آمریکا خوب است یا بد یا هیچ تاثیری ندارد، گزینه دوم را انتخاب کردند.

البته در این نظر سنجی تعریف خاصی از مفهوم خوب و بد ارائه نشده است و باور عمومی از این دو مفهوم مدنظر است.

به گزارش سایت این موسسه بر این اساس در کل، 48% مردم امریکا وجود افراد بی دین را برای جامعه امریکا بد تلقی می کنند، 11% آن را خوب و 39% باقیمانده آن را بی تاثیر می دانند.

در میان اونجلیک های سفید پوست درصدها متفاوت تر است و مخافت با بی دینان بیشتر، به نحوی که بیش 78% از پیروان این مذهب به گزینه بد در مورد بی دینان رای داده اند و وجود آنها را برای جامعه ایالات متحده مضر تشخیص داده اند و تنها 4% آن ها به گزینه خوب و مابقی به گزینه بی تاثیری بی دینان بر جامعه رای داده اند.

اما نکته جالب در این نظرسنجی این بود که حتی در میان خود کسانی که اذعان به بی دین بودن می کنند این آمار صادق بود. در میان خود افراد مدعی بی دینی 24% به بد بودن بی دین ها برای جامعه رای داده اند و 19% به گزینه خوب رای داده اند و 55% باقیمانهد وجود خود را بی تاثی بر جامعه دانسته اند.
نیمی از مردم آمریکا معتقدند افرادی که خود را متعلق به هیچ دینی نمی دانند برای جامعه امریکا پدیده بدی هستند.نیمی از مردم آمریکا در نظرسنجی:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.