گشایش نخستین گورستان ملحدانِ سوئد در خدمت جمعیت فزایندۀ لامذهب‌ها

گورستانی عاری از هرگونه نمادهای مذهبی برای جمعیت فزایندۀ ملحدان در کشور سوئد گشایش یافت. مطرح‌کنندۀ این ایده، آقای جوزف اردم (Josef Erdem) هدف از این اقدام را آزادی انتخاب در تعیین شکل ظاهری قبور عنوان کرد. نهادی که قبرستان را تحت مراقبت خود دارد، کلیسا خواهد بود، اما حوزۀ دخالت آن به همین حد محدود خواهد بود.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از ایندیپندنت، طبق اظهارات آقای اردم، مذهبیان و غیرمذهبیان هر دو به‌یکسان با این اقدام موافق بوده‌اند.

در این گزارش به نقل از آقای اردم آمده است مردم می‌توانند خود دربارۀ شکل ظاهری قبرشان تصمیم‌گیری کنند، اما در هر حال این قبرستان عاری از هر گونه نماد مذهبی و ملّی‌گرایانه خواهد بود.

وی تأکید داشت: متدیّنان نیز اجازۀ دفن شدن در این قبرستان را خواهند داشت، البته مشروط به این که از هیچ نشانۀ دینی‌ای مثل صلیب بر روی قبرشان استفاده نشود.

براساس نظرسنجی «مؤسسۀ بین‌المللی گلاپ» (Gallup International)، کشور سوئد به لحاظ جمعیت غیرمتدیّنان، در مرتبۀ دوم جهانی است. 76درصد افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، خود را لامذهب یا ملحد معرّفی کرده‌اند. کشور چین نیز که در آنجا رسماً به دین پشت شده است، در مرتبۀ نخست قرار دارد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.