عذرخواهی دانشگاه کالیفرنیا از دانشجوی متدین

دانشگاه کالیفرنیا که یکی از دانشجویان خود را از کاربرد گردنبند صلیب منع کرده بود با عقب نشینی از موضع خود از وی عذرخواهی کرد.

به گزارش کاتولیک کالچر، مسئولان دانشگاه ایالتی سونوما، آودری یارویس دانشجوی نوزده ساله را در مراسم معارفه دانشجویان جدید مجبور کردند گردنبند صلیبی اش را از گردن خارج کند.
 

مسئولان مدعی بودند این گونه پوشش ها می تواند نوعی احساس عدم امنیت روانی را به دانشجویان دیگر مذاهب القا کند و احساس غریبگی را به آنان القا کند. آنها این نوع پوشش را توهین به سایر دانشجویان تلقی می کردند.
 

این در حالی بود که یارویس از خانواده ای کاتولیک و متدین و پایبند به مسیحیت بود و مقاومت وی و خانواده اش توانست نتیجه را به سود یارویس بازگرداند.
 

در نتیجه این کشمکش دانشگاه کالیفرنیا مجبور به عذرخواهی از این دانشجو شد.
 

دانشگاه کالیفرنیا که یکی از دانشجویان خود را از کاربرد گردنبند صلیب منع کرده بود با عقب نشینی از موضع خود از وی عذرخواهی کرد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.